Monitorul Oficial nr. 666/10.9.2014

Admin/ September 10, 2014/ Monitorul Oficial

Monitorul Oficial
. Rectificare la Hotararea Guvernului nr. 667/2014 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2014, pentru judetele Arges, Gorj, Prahova, Olt, Teleorman si Valcea, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 596 din 11 august 2014

Ministerul Economiei
945. Ordin privind modificarea art. 6 din Ordinul ministrului mediului si padurilor, al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri si al ministrului administratiei si internelor nr. 2.742/3.190/305/2011 pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuala, emitere si anulare a licentei de operare, a procentajului minim de valorificare a deseurilor de ambalaje preluate de la populatie, a operatorilor economici in vederea preluarii obligatiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, precum si pentru aprobarea componentei si atributiilor comisiei de autorizare

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
1601. Ordin privind modificarea art. 6 din Ordinul ministrului mediului si padurilor, al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri si al ministrului administratiei si internelor nr. 2.742/3.190/305/2011 pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuala, emitere si anulare a licentei de operare, a procentajului minim de valorificare a deseurilor de ambalaje preluate de la populatie, a operatorilor economici in vederea preluarii obligatiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, precum si pentru aprobarea componentei si atributiilor comisiei de autorizare

Camera Deputatilor
36. Hotarire pentru aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Consiliu si Parlamentul European privind politica Uniunii Europene in materie de returnare COM (2014) 199

Camera Deputatilor
35. Hotarire privind vacantarea unui loc de deputat

Camera Deputatilor
37. Hotarire privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Consiliu si Parlamentul European cu privire la orientarile pentru punerea in aplicare a Directivei 2003/86/CE a Consiliului din 22 septembrie 2003 privind dreptul la reintregirea familiei COM (2014)210

Camera Deputatilor
38. Hotarire pentru aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind activitatile si supravegherea institutiilor pentru furnizarea de pensii ocupationale (reformare) COM (2014) 167

Camera Deputatilor
39. Hotarire pentru Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor – Raport privind punerea in aplicare a cadrului UE pentru strategiile nationale de integrare a romilor COM (2014) 209

Camera Deputatilor
40. Hotarire pentru aprobarea opiniei referitoare la comunicarea Comisiei privind initiativa cetateneasca europeana ”Apa si salubritatea sunt un drept al omului! Apa este un bun public, nu o marfa!” COM (2014) 177

Camera Deputatilor
41. Hotarire pentru aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind societatile comerciale cu raspundere limitata cu asociat unic COM (2014) 212

Camera Deputatilor
42. Hotarire privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu – Finantarea pe termen lung a economiei europene COM (2014) 168

Camera Deputatilor
43. Hotarire privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea comuna a Comisiei Europene si a Inaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe si politica de securitate catre Parlamentul European si Consiliu: Abordarea globala a UE in materie de conflicte si crize externe JOIN (2013) 30

Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
1095. Ordin privind modificarea art. 6 din Ordinul ministrului mediului si padurilor, al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri si al ministrului administratiei si internelor nr. 2.742/3.190/305/2011 pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuala, emitere si anulare a licentei de operare, a procentajului minim de valorificare a deseurilor de ambalaje preluate de la populatie, a operatorilor economici in vederea preluarii obligatiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, precum si pentru aprobarea componentei si atributiilor comisiei de autorizare

Share this Post