Monitorul Oficial nr. 681/8.9.2015

Admin/ September 8, 2015/ Monitorul Oficial

Guvernul
714. Hotarire pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucuresti la 19 mai 2015 si la Paris la 22 mai 2015, intre Guvernul Romaniei si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de imprumut dintre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucuresti si la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finantarea primei faze a Proiectului ”Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate in localitatile cu o populatie de pana la 50.000 locuitori”

Guvernul
713. Hotarire privind aprobarea amendamentelor convenite intre Guvernul Romaniei si Banca internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 21 ianuarie 2015, 28 ianuarie 2015 si 5 februarie 2015, la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantarii Proiectului privind incluziunea sociala, semnat la Bucuresti la 4 iulie 2006

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
1881. Ordin privind stabilirea conditiilor in vederea introducerii sau punerii in circulatie in Romania ori in anumite zone protejate din Romania, in scopuri experimentale sau stiintifice, si in vederea realizarii de lucrari pentru selectii varietale a anumitor organisme de carantina daunatoare, plante, produse vegetale si a altor obiecte prevazute in anexele nr. I-V la Hotararea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind masurile de protectie impotriva introducerii si raspandirii organismelor de carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale in Romania

Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar
2. Comunicat privind lista institutiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar

Monitorul Oficial
. Rectificare in anexa ”Datele de identificare a imobilelor aflate in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin unitatile militare de jandarmi din subordine, a caror valoare de Inventar se modifica drept urmare a reevaluarii” la Hotararea Guvernului nr. 527/2015 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin unitatile militare de jandarmi din subordine, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 533 din 17 iulie 2015

Share this Post