Monitorul Oficial nr. 682/8.9.2015

Admin/ September 8, 2015/ Monitorul Oficial

Guvernul
727. Hotarire privind transmiterea unei parti de imobil din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune si demolarii

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
1211. Ordin pentru aprobarea derogarii in scop stiintific pentru unele specii de fauna salbatica

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
1206. Ordin pentru aprobarea listelor cu unitatile administrativ-teritoriale intocmite in urma incadrarii in regimuri de gestionare a ariilor din zonele si aglomerarile prevazute in anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator

Ministerul pentru Societatea Informationala
435. Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de minimis care se adreseaza domeniului tehnologiei informatiei si comunicatiilor (TIC), denumita ”Schema de ajutor de minimis pentru cresterea contributiei sectorului TIC pentru competitivitatea economica”, care este o componenta aferenta axei prioritare 2, actiunea 2.2.1 ”Sprijinirea cresterii valorii adaugate generate de sectorul TIC si a inovarii in domeniu prin dezvoltarea de clustere”, din cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020

Guvernul
728. Hotarire privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Institutului National pentru Cercetare si Formare Culturala

Guvernul
726. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania Nationala ”Posta Romana” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informationala

Presedintele Romaniei
714. Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului aditional la Conventia europeana pentru protectia drepturilor omului si a demnitatii fiintei umane fata de aplicatiile biologiei si medicinei, referitor la transplantul de organe si tesuturi de origine umana, semnat la Strasbourg la 20 februarie 2015

Share this Post