Monitorul Oficial nr. 685/9.9.2015

Admin/ September 9, 2015/ Monitorul Oficial

Presedintele Romaniei
721. Decret privind infiintarea Consulatului General al Romaniei la Stuttgart, Republica Federala Germania

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
595. Ordin pentru desemnarea organismului de evaluare si verificare a constantei performantei produselor pentru constructii – Societatea Comerciala RAD CERT – S.R.L., in vederea notificarii la Comisia Europeana pentru realizarea functiei specifice de certificare a controlului productiei in fabrica

Senatul
52. Hotarire pentru modificarea Hotararii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

Presedintele Romaniei
720. Decret privind infiintarea Consulatului General al Romaniei la Bari, Republica Italiana

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
594. Ordin pentru desemnarea organismului de evaluare si verificare a constantei performantei produselor pentru constructii – Societatea Comerciala QUALITAS – S.A., in vederea notificarii la Comisia Europeana pentru realizarea functiilor specifice de certificare a produselor pentru constructii si de certificare a controlului productiei in fabrica

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
591. Ordin privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltarii regionale si locuintei nr. 547/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile in cadrul componentei de Asistenta tehnica a Programului operational comun ”Marea Neagra 2007-2013”

Curtea Constitutionala
547. Decizie [R] asupra sesizarii de neconstitutionalitate a dispozitiilor Hotararii Senatului nr. 48 din 22 iunie 2015 privind constituirea Comisiei speciale a Senatului pentru evaluarea starii democratiei si a statului de drept in Romania

Presedintele Romaniei
723. Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre Uniunea Europeana si statele membre ale acesteia, pe de o parte, si Islanda, pe de alta parte, cu privire la participarea Islandei la indeplinirea in comun a angajamentelor Uniunii Europene, ale statelor membre ale acesteia si ale Islandei pentru cea de a doua perioada de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto la Conventia-cadru a Organizatiei Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice, semnat la Bruxelles la 1 aprilie 2015

Presedintele Romaniei
722. Decret privind infiintarea Consulatului General al Romaniei la Manchester, Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord

Share this Post