Monitorul Oficial nr. 686/10.9.2015

Admin/ September 10, 2015/ Monitorul Oficial

Primul-Ministru
207. Decizie pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 270/2014 privind numirea membrilor Consiliului de administratie al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Guvernul
732. Hotarire privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Brasov de catre domnul Romer Ambrus Sandor Mihaly

Guvernul
730. Hotarire privind constatarea incetarii de drept a raportului de serviciu al domnului Ciobotea Ionel, subprefect al judetului Dolj

Guvernul
731. Hotarire privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Dolj de catre doamna Moise Simona

Consiliul National al Audiovizualului
405. Decizie pentru modificarea si completarea Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 277/2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilitatii si de cedare a licentei si a deciziei de autorizare audiovizuala, cu exceptia celor pentru difuzare in sistem digital terestru, precum si conditiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
5079. Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei si cercetarii stiintifice nr. 4.496/2015 privind structura anului scolar 2015-2016

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
1964. Ordin privind aprobarea criteriilor si a conditiilor pentru aprobarea si desemnarea entitatilor mandatate potrivit art. 6 alin. (4) din Legea nr. 101/2014 privind masuri de reglementare a depozitarii semintelor de consum si a regimului certificatelor de depozit pentru acestea

Primul-Ministru
209. Decizie pentru reprezentarea Punctului national de contact pentru romi

Primul-Ministru
208. Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice vacante din categoria inaltilor functionari publici de secretar general al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor de catre domnul Marian Pintur

Share this Post