Monitorul Oficial nr. 699/16.9.2015

Admin/ September 16, 2015/ Monitorul Oficial

Ministerul Afacerilor Interne
114. Ordin privind regimul de circulatie pe podul Agigea peste Canalul Dunare-Marea Neagra pe DN 39, km 8 + 988, judetul Constanta

Ministerul Afacerilor Interne
108. Ordin pentru modificarea si completarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare tehnica europeana a produselor pentru constructii, aprobata prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, si al ministrului afacerilor interne nr. 2.142/91/2013

Primul-Ministru
212. Decizie privind numirea domnului Ladanyi Laszlo-Zsolt in functia publica de secretar general al Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
374. Ordin pentru modificarea si completarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare tehnica europeana a produselor pentru constructii, aprobata prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, si al ministrului afacerilor interne nr. 2.142/91/2013

Parlamentul
40. Hotarire privind numirea unui membru neexecutiv al Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara

Parlamentul
39. Hotarire privind numirea unui consilier de conturi, vicepresedinte al Autoritatii de Audit

Curtea Constitutionala
528. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 61 alin. (6) si ale art. 62 din Legea sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice nr. 487/2002

Ministerul Transporturilor
1021. Ordin privind regimul de circulatie pe podul Agigea peste Canalul Dunare-Marea Neagra pe DN 39, km 8 + 988, judetul Constanta

Camera Auditorilor Financiari din Romania
41. Hotarire pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 ”Lista auditorilor financiari, persoane fizice si juridice, care indeplinesc cerintele Protocolului de colaborare incheiat intre Camera Auditorilor Financiari din Romania si Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea si desfasurarea activitatii de audit financiar pentru fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori”, aprobata prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 5/2014

Ministerul Finantelor Publice
1082. Ordin privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.465/2010 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor aferente veniturilor incasate din activitatea desfasurata de autoritatile si institutiile publice reorganizate ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 si 2 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International

Share this Post