Monitorul Oficial nr. 700/17.9.2015

Admin/ September 17, 2015/ Monitorul Oficial

Parlamentul
38. Hotarire privind modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 46/2012 pentru aprobarea componentei nominale a Comisiei permanente comune a Camerei Deputatilor si Senatului privind Statutul deputatilor si al senatorilor, organizarea si functionarea sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului

Curtea Constitutionala
527. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 65 alin. (3) si (4) cu trimitere la art. 61 alin. (6) si art. 62 din Legea sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice nr. 487/2002

Curtea Constitutionala
520. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 65 alin. (3) si (4) cu trimitere la art. 62 din Legea sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice nr. 487/2002

Senatul
54. Hotarire pentru modificarea Hotararii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
. Procedura privind alegerea reprezentantului elevilor in consiliul de administratie al unitatilor de invatamant preuniversitar din Romania

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
5231. Ordin pentru aprobarea Procedurii privind alegerea reprezentantului elevilor in consiliul de administratie al unitatilor de invatamant preuniversitar din Romania

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
4649. Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii in Horticultura Stefanesti – Arges in coordonarea Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica si Inovare

Ministerul Finantelor Publice
1115. Ordin pentru modificarea Normelor metodologice privind deschiderea si repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu si bugetele locale, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013

Ministerul Finantelor Publice
1113. Ordin pentru completarea Normelor metodologice privind utilizarea si completarea ordinului de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 246/2005

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara
906. Ordin privind aprobarea inceperii lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor din unitatea administrativ-teritoriala Telciu, judetul Bistrita-Nasaud

Share this Post