Monitorul Oficial nr. 710/17.10.2012

Wkro/ October 17, 2012/ Monitorul Oficial

Guvernul
998. Hotarire privind completarea Hotararii Guvernului nr. 1.680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltarii economice durabile si a Hotararii Guvernului nr. 753/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind dezvoltarea regionala prin stimularea investitiilor

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
37. Ordin pentru modificarea si completarea Regulamentului de acreditare a producatorilor de energie electrica din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 42/2011

Ministerul Administratiei si Internelor
243. Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 59/2012 privind aprobarea cifrei anuale de scolarizare, a numarului comisiilor de concurs si al comisiilor de solutionare a contestatiilor, a componentei nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a calendarului de desfasurare a concursului national de admitere la Programul de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici pentru anul 2012, precum si a modalitatilor privind plata taxei de participare la program

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
1520. Ordin privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2012 al Centrului de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile

Ministerul Culturii si Patrimoniului National
2455. Ordin privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului Fabrica de caramida, astazi hala, din Str. Calarasilor f.n. (fosta str. Traian Lalescu nr. 36, incinta Societatii Comerciale TMK – S.A.), municipiul Resita, judetul Caras-Severin

Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National
2456. Ordin privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului ”Casa” din str. Hagi Moscu Maria nr. 28-30, sectorul 1, municipiul Bucuresti

Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National
2457. Ordin privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului Uzinele Timpuri Noi, birouri – fostul Centru de calcul, din Splaiul Unirii nr. 165, sectorul 3, municipiul Bucuresti

Ministerul Culturii si Patrimoniului National
2458. Ordin privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului ”Casa Corbeanu” din str. Decebal nr. 4, municipiul Curtea de Arges, judetul Arges

Ministerul Culturii si Patrimoniului National
2462. Ordin privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului ”Casa” din bd. Regina Maria nr. 12, sectorul 4, municipiul Bucuresti

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
2669. Ordin privind aprobarea Ghidului solicitantului – conditii generale pentru proiectele de tip grant si strategic pentru implementarea Programului operational sectorial ”Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
2670. Ordin privind aprobarea Ghidului solicitantului – conditii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip grant nr. 115 ”Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii” pentru implementarea Programului operational sectorial ”Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

Guvernul
. Acord de cooperare de Administrare Publica de pe langa Presedintele Republicii Moldova privind cooperarea in domeniul managementului functiei publice si al functionarilor publici

Guvernul
990. Hotarire privind aprobarea Acordului de cooperare dintre Ministerul Administratiei si Internelor din Romania si Academia de Administrare Publica de pe langa Presedintele Republicii Moldova privind cooperarea in domeniul managementului functiei publice si al functionarilor publici, semnat la Chisinau la 2 aprilie 2012

Guvernul
980. Hotarire pentru aprobarea amendamentelor convenite intre Guvernul Romaniei si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 7 martie 2012 si la Paris la 26 martie 2012, la Acordul-cadru de imprumut dintre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finantarii proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din Romania, semnat la Bucuresti la 12 decembrie 2006 si la Paris la 18 decembrie 2006

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.