Monitorul Oficial nr. 723/2.10.2014

Admin/ October 2, 2014/ Monitorul Oficial

Camera Deputatilor
46. Hotarire privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind raportarea si transparenta operatiunilor de finantare prin instrumente financiare COM (2014) 40

Inalta Curte de Casatie si Justitie
8. Decizie [R] privind pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare si aplicare a dispozitiilor art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 11, art. 12, art. 14, art. 16, art. 17, art. 20, art. 21, art. 22, art. 24, art. 25, art. 27, art. 31, art. 33 si art. 35 din Legea nr. 165/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru cauzele aflate pe rolul instantelor, raportat la dispozitiile Legii nr, 10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 247/2005, cu modificarile si completarile ulterioare

Ministerul Educatiei Nationale
4605. Ordin privind fuziunea prin absorbtie a unitatii de invatamant preuniversitar particular Gradinita Happy Kids din municipiul Cluj-Napoca de catre unitatea de invatamant preuniversitar particular Transylvania College. The Cambridge International School in Cluj din municipiul Cluj-Napoca

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
1722. Ordin privind extinderea desemnarii Societatii Comerciale AEROQ – S.A. in vederea notificarii la Comisia Europeana pentru realizarea de functii specifice pentru evaluarea si verificarea constantei performantei produselor pentru constructii

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
1472. Ordin pentru aprobarea incheierii conventiilor privind finantarea schemei cuplate de productie in sectorul ovine/caprine din cadrul ajutoarelor nationale tranzitorii, precum si a cuantumului de plata inscris in adeverinta

Camera Deputatilor
49. Hotarire privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu: Un nou cadru UE pentru consolidarea statului de drept COM (2014) 158

Camera Deputatilor
48. Hotarire privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2007/36/CE in ceea ce priveste incurajarea implicarii pe termen lung a actionarilor si a Directivei 2013/34/UE in ceea ce priveste anumite elemente ale declaratiei privind guvernanta corporativa COM (2014) 213

Camera Deputatilor
47. Hotarire pentru aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind masurile structurale de ameliorare a rezilientei institutiilor de credit din Uniunea Europeana COM (2014) 43

Monitorul Oficial
. Rectificare la Decizia nr. 6 din 23 iunie 2014 a Inaltei Curti de Casatie sl Justitie

Share this Post