Monitorul Oficial nr. 724/2.10.2014

Admin/ October 2, 2014/ Monitorul Oficial

Camera Deputatilor
50. Hotarire pentru aprobarea opiniei referitoare la Decizia Parlamentului European si a Consiliului privind instituirea unei platforme europene pentru intensificarea cooperarii in materie de prevenire si descurajare a muncii nedeclarate COM (2014) 221

Senatul
46. Hotarire pentru modificarea Hotararii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

Camera Deputatilor
51. Hotarire privind aprobarea opiniei referitoare la comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor – Agenda UE in domeniul justitiei pentru 2020 – Consolidarea increderii, a mobilitatii si a cresterii in cadrul Uniunii, COM (2014) 144, si la comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor – O Europa deschisa si sigura: transformarea obiectivelor in realitate, COM (2014) 154

Guvernul
826. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Societatii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti ”Metrorex” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Ministerul Transporturilor
1255. Ordin privind aprobarea derogarii de la Normele pentru efectuarea reviziilor si reparatiilor planificate la vagoanele de calatori si similare – tabelul 3.2 din anexa la Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 315/2011 privind aprobarea Normativului feroviar ”Vehicule de cale ferata. Tipuri de revizii si reparatii planificate. Normele de timp sau normele de kilometri parcursi pentru efectuarea reviziilor si reparatiilor planificate”

Ministerul Finantelor Publice
1338. Ordin privind stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clientilor

Inspectia Judiciara
60. Ordin pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare, aprobat prin Ordinul inspectorului-sef al Inspectiei Judiciare nr. 24/2012

Share this Post