Monitorul Oficial nr. 727/3.10.2014

Admin/ October 3, 2014/ Monitorul Oficial

Ministerul Sanatatii
1120. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor si preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor in cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora

Ministerul Sanatatii
1126. Ordin privind stabilirea cuantumului taxei de participare la concursul de rezidentiat pe post si pe loc in medicina, medicina dentara si farmacie, sesiunea 23 noiembrie 2014

Ministerul Sanatatii
1128. Ordin privind stabilirea specialitatilor deficitare pentru care se organizeaza rezidentiat pe post in spitale clinice cu sectii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice in sesiunea 23 noiembrie 2014

Ministerul Finantelor Publice
1344. Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2014

Comitetul Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari
166. Hotarire pentru aprobarea Normei ”Asigurarea pe termen scurt, in numele si in contul statului, a riscului de neplata la extern, riscuri nonpiata si riscuri temporar nonpiata (NI-ASR-07-VI/0)”

Comitetul Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari
. Norma ”Asigurarea pe termen scurt, in numele si in contul statului, a riscului de neplata la extern, riscuri nonpiata si riscuri temporar nonpiata (NI-ASR-07-VI/0)”

Guvernul
61. Ordonanta urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/2013 privind unele masuri in domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii directi finantati din fonduri externe nerambursabile, precum si unele masuri financiare in domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi

Guvernul
836. Hotarire privind alocarea temporara, pentru luna octombrie a anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management

Share this Post