Monitorul Oficial nr. 731/30.9.2015

Admin/ September 30, 2015/ Monitorul Oficial

Autoritatea de Supraveghere Financiara
2313. Decizie privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare si/sau reasigurare a Societatii IQ MED BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

Guvernul
776. Hotarire privind infiintarea Comitetului interministerial pentru coordonarea politicilor si actiunilor aferente produselor din tutun si produselor conexe

Guvernul
786. Hotarire privind transmiterea unui monument de for public din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii in domeniul public al municipiului Calarasi

Guvernul
789. Hotarire privind transmiterea unui teren apartinand domeniului public al statului din administrarea Administratiei Nationale de Meteorologie, unitate cu statut de regie aflata sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, in administrarea Administratiei Nationale ”Apele Romane”, institutie publica aflata in coordonarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
822. Ordin privind aprobarea regulamentelor de organizare si functionare ale comisiilor de experti de la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru avizarea tratamentului cu anumite DCI-uri prevazute in Hotararea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda in cadrul programelor nationale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, utilizate in cadrul unor programe nationale de sanatate curative, respectiv subprograme de sanatate curative, precum si pentru anumite boli cronice, finantate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate

Share this Post