Monitorul Oficial nr. 732/30.9.2015

Admin/ September 30, 2015/ Monitorul Oficial

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
829. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 615/2010 privind aprobarea metodei de calcul al pretului de referinta pentru medicamentele cu si fara contributie personala prescrise in tratamentul ambulatoriu

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
828. Ordin pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu

Monitorul Oficial
. Rectificare la forma republicata a Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015

Curtea Europeana A Drepturilor Omului
. Hotarire in Cauza Stefan Angelescu si altii impotriva Romaniei (Cererile nr. 30.198/04, 30.200/04, 3.484/05 si 36.298/07)

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
2032. Ordin pentru stabilirea unor masuri speciale de inregistrare in Registrul prim-cumparatorilor de lapte

Ministerul Sanatatii
1201. Ordin pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu

Guvernul
793. Hotarire pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii

Senatul
57. Hotarire pentru modificarea Hotararii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

Share this Post