Monitorul Oficial nr. 734/1.10.2015

Admin/ October 1, 2015/ Monitorul Oficial

Senatul
58. Hotarire privind Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic si social si Comitetul Regiunilor – O agenda europeana privind migratia COM (2015) 240 final

Camera Consultantilor Fiscali
7. Hotarire privind sustinerea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent – sesiunea noiembrie 2015

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
5268. Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind echivalarea de catre inspectoratele scolare judetene si Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti a perioadelor de studii efectuate in strainatate si la organizatiile furnizoare de educatie, care organizeaza si desfasoara pe teritoriul Romaniei activitati de invatamant corespunzatoare unui sistem educational din alta tara, inscrise in Registrul special al Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar si pentru aprobarea modelului atestatului de echivalare a studiilor efectuate in strainatate si in Romania

Autoritatea de Supraveghere Financiara
2231. Decizie privind retragerea, la cerere, a autorizatiei de functionare a Societatii PENTA – INTERNATIONAL INSURANCE REINSURANCE BROKER – S.R.L.

Autoritatea de Supraveghere Financiara
2233. Decizie privind sanctionarea Societatii INSURANCE MIX BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporara a activitatii

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
490. Ordin pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice nr. 712/634/2009 privind aprobarea cheltuielilor eligibile in cadrul axelor prioritare 1, 2 si 3 ale Programului operational ”Dezvoltarea capacitatii administrative”

Ministerul Fondurilor Europene
2579. Ordin pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice nr. 712/634/2009 privind aprobarea cheltuielilor eligibile in cadrul axelor prioritare 1, 2 si 3 ale Programului operational ”Dezvoltarea capacitatii administrative”

Ministerul Finantelor Publice
1144. Ordin pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice nr. 712/634/2009 privind aprobarea cheltuielilor eligibile in cadrul axelor prioritare 1, 2 si 3 ale Programului operational ”Dezvoltarea capacitatii administrative”

Share this Post