Monitorul Oficial nr. 745/6.10.2015

Admin/ October 6, 2015/ Monitorul Oficial

Guvernul
808. Hotarire privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea Tribunalului Dambovita si transmiterea unei parti din acesta din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune si demolarii

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
5381. Ordin privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National pentru Finantarea Invatamantului Superior, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii stiintifice nr. 4.403/2015

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
5380. Ordin pentru completarea Ordinului ministrului educatiei si cercetarii stiintifice nr. 4.243/2015 privind constituirea Consiliului National pentru Finantarea Invatamantului Superior

Ministerul Fondurilor Europene
2751. Ordin pentru aprobarea Ghidului solicitantului – Conditii generale aferent cererilor de propuneri de proiecte lansate in cadrul Programului operational Capital uman 2014-2020 in anul 2015

Ministerul Transporturilor
959. Ordin privind publicarea acceptarii amendamentelor la Codul international pentru constructia si echipamentul navelor pentru transportul in vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC), adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MEPC.250(66) a Comitetului pentru protectia mediului marin din 4 aprilie 2014 si, respectiv, prin Rezolutia MSC.369(93) a Comitetului de siguranta maritima din 22 mai 2014

Guvernul
810. Hotarire pentru modificarea si completarea Statutului Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.610/2006

Guvernul
809. Hotarire privind trecerea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva in domeniul public al comunei Damuc, judetul Neamt

Consiliul Superior al Magistraturii
894. Hotarire pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al Scolii Nationale de Grefieri, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 183/2007

Share this Post