Monitorul Oficial nr. 746/6.10.2015

Admin/ October 6, 2015/ Monitorul Oficial

Monitorul Oficial
. Rectificare in cuprinsul Hotararii Guvernului nr. 781/2015 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 575/2015 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/programelor de studii universitare si a structurii institutiilor de invatamant superior pentru anul universitar 2015-2016

Colegiul Medicilor din Romania
24. Decizie pentru modificarea Deciziei Consiliului national al Colegiului Medicilor din Romania nr. 20/2015 privind stabilirea datelor organizarii alegerilor din mandatul 2015-2019, adoptarea Regulamentului electoral privind alegerea conducerii Colegiului Medicilor din Romania si aprobarea componentei Comisiei Electorale Centrale

Ministerul Transporturilor
1040. Ordin privind publicarea acceptarii amendamentelor la Codul international pentru instalatiile de protectie contra incendiului (Codul FSS), adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MSC.367(93) a Comitetului de siguranta maritima din 22 mai 2014

Ministerul pentru Societatea Informationala
437. Ordin pentru aprobarea Ghidului solicitantului pentru beneficiarii privati, aferent axei prioritare II a Programului operational Competitivitate 2014-2020, actiunea 2.2.1 – apel 1 ”Sprijinirea cresterii valorii adaugate generate de sectorul TIC si a inovarii in domeniu prin dezvoltarea de clustere”

Guvernul
40. Ordonanta urgenta privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

Comitetul Securitatii Maritime
MSC.367(93). Rezolutie Amendamente la Codul international pentru instalatiile de protectie contra incendiului (Codul FSS)

Share this Post