Monitorul Oficial nr. 747/7.10.2015

Admin/ October 7, 2015/ Monitorul Oficial

Autoritatea de Supraveghere Financiara
11. Regulament pentru modificarea si completarea unor acte normative

Primul-Ministru
299. Decizie privind numirea domnului Nicusor Marian Buica in functia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

Primul-Ministru
228. Decizie privind numirea domnului Bogdan Petru Alexa in functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice-A.N.R.S.C.

Primul-Ministru
227. Decizie privind eliberarea domnului Mihai Raducu Doboga din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice – A.N.R.S.C.

Guvernul
806. Hotarire privind actualizarea valorii de inventar si trecerea din domeniul public in domeniul privat al statului a unei constructii aflate in administrarea Directiei de Sanatate Publica a Judetului Gorj, unitate din subordinea Ministerului Sanatatii, in vederea scoaterii din functiune si demolarii

Guvernul
805. Hotarire privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia si in administrarea Companiei Nationale de Cai Ferate ”C.F.R.” – S.A. a unor mijloace fixe aflate in administrarea Ministerului Transporturilor si in concesiunea Companiei Nationale de Cai Ferate ”C.F.R.” – S.A. – sucursalele regionale Cai Ferate Craiova si Constanta, in vederea reutilizarii si refolosirii, respectiv a scoaterii din functiune, casarii si valorificarii, dupa caz

Share this Post