Monitorul Oficial nr. 763/13.11.2012

Admin/ November 13, 2012/ Monitorul Oficial

Banca Nationala a Romaniei
14. Regulament pentru modificarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1/2000 privind operatiunile de piata monetara efectuate de Banca Nationala a Romaniei si facilitatile permanente acordate de aceasta participantilor eligibili

Banca Nationala a Romaniei
12. Ordin pentru modificarea Ordinului Bancii Nationale a Romaniei nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operatiunilor de piata monetara efectuate de Banca Nationala a Romaniei si a facilitatilor permanente acordate de aceasta participantilor eligibili

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
1635. Ordin privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2012 al Scolii Superioare de Aviatie Civila

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
. Reglementari de numerotare a trenurilor pe reteaua cailor ferate romane

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
1584. Ordin privind aprobarea Reglementarilor specifice de numerotare a trenurilor pe reteaua cailor ferate romane

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
226. Ordin pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 84/2011 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea lucrarilor de examinare a soiurilor pentru care se solicita inscrierea in Catalogul oficial national al soiurilor de plante de cultura din Romania si in Lista recomandata a soiurilor, precum si pentru verificarea puritatii varietale a soiurilor multiplicate

Ministerul Finantelor Publice
1449. Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.157/2006 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor nerezidenti care nu au pe teritoriul Romaniei un sediu permanent

Primul-Ministru
524. Decizie privind numirea doamnei Ioana-Andreea Lambru in functia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

Primul-Ministru
523. Decizie privind eliberarea domnului Sorin Dan Mihalache din functia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

Guvernul
1091. Hotarire pentru modificarea si completarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.389/2010

Guvernul
1088. Hotarire privind actualizarea anexei nr. 16 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum si pentru trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al statului a unui mijloc fix, aflat in administrarea Spitalului General Cai Ferate Ploiesti, unitate aflata in subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii, dupa caz

Share this Post