Monitorul Oficial nr. 764/13.11.2012

Wkro/ November 13, 2012/ Monitorul Oficial

Ministerul Finantelor Publice
1489. Ordin privind prospectul de emisiune a obligatiunilor de stat cu cupon denominate in euro lansate in luna noiembrie 2012

Ministerul Sanatatii
1037. Ordin pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor si preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor in cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora

Presedintele Romaniei
673. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala

Parlamentul
198. Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
1156. Ordin privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2012 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.389/2010

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
2373. Ordin privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comerciala ICEMENERG SERVICE – S.A., filiala a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice ”Transelectrica” – S.A.

Ministerul Finantelor Publice
1458. Ordin privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comerciala ICEMENERG SERVICE – S.A., filiala a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice ”Transelectrica” – S.A.

Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului
. Metodologie de organizare si desfasurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, sustinute de absolventii sectiilor bilingve romano-spaniole

Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului
5756. Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, sustinute de absolventii sectiilor bilingve romano-spaniole

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
1725. Ordin privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comerciala ICEMENERG SERVICE – S.A., filiala a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice ”Transelectrica” – S.A.

Ministerul Sanatatii
1156. Ordin privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2012 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.389/2010

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.