Monitorul Oficial nr. 773/23.10.2014

Admin/ October 23, 2014/ Monitorul Oficial

Ministerul Fondurilor Europene
1063. Ordin pentru aprobarea Ghidului Solicitantului Conditii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 174 ”Dezvoltarea carierei didactice” finantata prin Programul operational sectorial ”Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de interventie 1.3., a Ghidului Solicitantului Conditii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 175 ”Firme de exercitiu pentru elevi” finantata prin Programul operational sectorial ”Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de interventie 2.1., a Ghidului Solicitantului Conditii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 176 ”Romania Start-up” finantata prin Programul operational sectorial ”Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de interventie 3.1., si a schemei de ajutor de minimis ”Sprijin pentru antreprenori” finantate prin Programul operational sectorial ”Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de interventie 3.1.

Guvernul
916. Hotarire pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Administratia Nationala ”Apele Romane”, aflata in coordonarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice

Ministerul Fondurilor Europene
1064. Ordin pentru aprobarea Documentului-cadru de implementare a Programului operational sectorial ”Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013

Guvernul
922. Hotarire privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2014 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2014, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte, in vederea sustinerii activitatilor cultelor

Ministerul Afacerilor Interne
155. Ordin pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei generale juridice, aprobat prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 100/2011

Share this Post