Monitorul Oficial nr. 784/14.12.2013

Wkro/ December 14, 2013/ Monitorul Oficial

Monitorul Oficial
. Rectificare in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome si pentru prorogarea unui termen, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 388 din 28 iunie 2013

Autoritatea de Supraveghere Financiara
17. Norma pentru modificarea Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 15/2010

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
. Norme Metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
1012. Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
3484. Ordin pentru modificarea anexei la reglementarea tehnica ”Procedura privind controlul de stat la producerea si livrarea betonului”, indicativ PCC 022/2008, aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al sefului Cancelariei Primului-Ministru nr. 1.392/2.815/D.M./2008

Curtea Constitutionala
449. Decizie [R] referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2, 3 si 18 din Legea privind cooperarea dintre Parlament si Guvern in domeniul afacerilor europene

Senatul
17. Decizie privind asigurarea conducerii Senatului in perioada 16-19 decembrie 2013

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.