Monitorul Oficial nr. 874/2.12.2014

Admin/ December 2, 2014/ Monitorul Oficial

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
2126. Ordin privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor varstnice, persoanelor fara adapost, tinerilor care au parasit sistemul de protectie a copilului si altor categorii de persoane adulte aflate in dificultate, precum si pentru serviciile acordate in comunitate, serviciilor acordate in sistem integrat si cantinelor sociale

Ministerul Educatiei Nationale
657. Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii in sistemul de invatamant superior

Guvernul
1035. Hotarire privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri apartinand domeniului public al statului, aflate in administrarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale si in concesiunea Societatii Comerciale ”Oil Terminal” – S.A. Constanta, aprobarea Actului aditional nr. 3 la Acordul petrolier de concesiune a activitatii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al titeiului si produselor petroliere, a instalatiilor de pompare si a celorlalte instalatii si echipamente aferente acestora, incheiat intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Comerciala ”Oil Terminal” – S.A. Constanta, precum si actualizarea anexei nr. 22 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Share this Post