Monitorul Oficial nr. 875/2.12.2014

Admin/ December 2, 2014/ Monitorul Oficial

Ministerul Finantelor Publice
1628. Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2014

Guvernul
1063. Hotarire privind suplimentarea numarului maxim de posturi pentru instantele judecatoresti

Guvernul
1059. Hotarire privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor pe anul 2014 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2014

Guvernul
1055. Hotarire privind alocarea temporara, pentru luna decembrie a anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management, precum si modificarea art. 2 alin. (5) si (6) din Hotararea Guvernului nr. 982/2014 privind alocarea temporara, pentru luna noiembrie a anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management

Colegiul National al Asistentilor Sociali
67. Hotarire privind aprobarea Registrului national al asistentilor sociali din Romania

Guvernul
1037. Hotarire privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al orasului Cernavoda, judetul Constanta

Guvernul
1036. Hotarire privind transmiterea unei parti de imobil, aflat in domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apararii Nationale in administrarea Institutului de Drept Public si Stiinte Administrative al Romaniei

Guvernul
1034. Hotarire privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea in administrarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice – Administratia Nationala de Meteorologie a unui imobil aflat in domeniul public al statului

Guvernul
1038. Hotarire privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2014 pentru plata titlurilor executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale

Banca Nationala a Romaniei
41. Circulara privind lansarea in circuitul numismatic a unei monede din aur dedicate aniversarii a 130 de ani de la prima lege de construire a unei catedrale nationale

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
2206. Ordin privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, nr. 1.851/2013

Share this Post