Monitorul Oficial nr. 876/3.12.2014

Admin/ December 3, 2014/ Monitorul Oficial

Ministerul Apararii Nationale
M.120. Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv propriu in Ministerul Apararii Nationale

Ministerul Apararii Nationale
M.124. Ordin privind echiparea grefierilor civili de la instantele militare

Ministerul Apararii Nationale
M.125. Ordin pentru modificarea art. 8 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Clubului Sportiv al Armatei ”Steaua”, aprobat prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.115/2013

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
2376. Ordin privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului delegat pentru buget nr. 64/39/2014 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitatilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2014, pe judete si municipiul Bucuresti

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
139. Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind regimul si principiile remunerarii membrilor Comitetului de reglementare si salarizarii personalului angajat al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei

Autoritatea de Supraveghere Financiara
1761. Decizie privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii B&M BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

Ministerul Finantelor Publice
1622. Ordin privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului delegat pentru buget nr. 64/39/2014 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitatilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2014, pe judete si municipiul Bucuresti

Curtea Constitutionala
492. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

Curtea Constitutionala
493. Decizie [R/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 167 alin. (3) coroborate cu cele ale art. 58 alin. (4) din Codul de procedura civila, precum si a prevederilor art. 48 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

Share this Post