Monitorul Oficial nr. 891/27.11.2015

Admin/ November 27, 2015/ Monitorul Oficial

Curtea Constitutionala
670. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 77 si 78 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011

Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii
1079. Decizie pentru modificarea si completarea unor reglementari in scopul transmiterii de documente, date sau informatii de catre furnizorii de servicii postale prin mijloace electronice, precum si pentru utilizarea acestor mijloace electronice in alte situatii

Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
148. Ordin pentru modificarea si completarea Regulamentului privind eliberarea, pentru profesiile de asistent veterinar si tehnician veterinar reglementate in Romania, a adeverintei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoasterea calificarilor profesionale si/sau a adeverintei privind exercitarea efectiva si legala a profesiilor de asistent veterinar si tehnician veterinar reglementate in Romania, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 175/2014

Curtea Constitutionala
575. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 452 din Codul de procedura civila

Curtea Constitutionala
606. Decizie [R/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. IV alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice si ale art. 170 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Curtea Constitutionala
660. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II art. 8 alin. (1) si art. II art. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor masuri financiare in domeniul bugetar

Share this Post