Monitorul Oficial nr. 892/27.11.2015

Admin/ November 27, 2015/ Monitorul Oficial

Institutul National de Statistica
513. Ordin privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania – nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011

Curtea Constitutionala
659. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) si (7) si art. 11 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

Curtea Constitutionala
696. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 39 alin. (2) prima teza sintagma finala din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
2196. Ordin privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania – nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
159. Ordin privind aprobarea Metodologiei de alocare a capacitatii si de stabilire a tarifelor pe conducta de transport gaze naturale Isaccea III-Negru Voda II

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
. Metodologie de alocare a capacitatii si de stabilire a tarifelor pe conducta de transport gaze naturale Isaccea III-Negru Voda II

Autoritatea de Supraveghere Financiara
12. Regulament privind modificarea partii introductive a alin. (4) al art. 58 din Regulamentul nr. 3/2013 pentru autorizarea si functionarea contrapartilor centrale emis in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartile centrale si registrele centrale de tranzactii, aprobat prin Hotararea Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 28/2013

Share this Post