Monitorul Oficial nr. 930/16.12.2015

Admin/ December 16, 2015/ Monitorul Oficial

Uniunea Nationala a Notarilor Publici
9. Hotarire pentru aprobarea Codului deontologic al notarilor publici din Romania

Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
168. Ordin pentru aprobarea Normelor privind ocuparea prin concurs ori prin examen a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale existente la nivelul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si al unitatilor din subordinea acesteia

Ministerul Transporturilor
1653. Ordin pentru publicarea acceptarii amendamentului la anexa la Protocolul din 1978 privind Conventia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de catre nave (Amendament la anexa I la MARPOL-Amendament la regula 43), adoptat de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MEPC.256(67) a Comitetului pentru protectia mediului marin din 17 octombrie 2014

Comitetul pentru Protectia Mediului Marin
MEPC.256(67). Rezolutie Amendament la anexa la Protocolul din 1978 privind Conventia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de catre nave – Amendament la anexa I la MARPOL (Amendament la regula 43)

Ministerul Transporturilor
1654. Ordin pentru publicarea acceptarii amendamentului la anexa la Protocolul din 1978 privind Conventia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de catre nave (Amendament la anexa III la MARPOL – Amendament la apendicele privind criteriile pentru identificarea substantelor daunatoare sub forma ambalata), adoptat de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MEPC.257(67) a Comitetului pentru protectia mediului marin din 17 octombrie 2014

Comitetul pentru Protectia Mediului Marin
MEPC.257(67). Rezolutie Amendament la anexa la Protocolul din 1978 privind Conventia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de catre nave – Amendament la anexa III la MARPOL (Amendament la apendicele privind criteriile pentru identificarea substantelor daunatoare sub forma ambalata)

Agentia Nationala de Administrare Fiscala
3602. Ordin pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.494/2013 privind aprobarea modelului si continutului formularului tipizat ”Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor”, cod A.N.A.F. 14.13.22.99/7, destinat utilizarii in activitatea de control a inspectorilor antifrauda din cadrul Directiei Generale Antifrauda Fiscala

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
5575. Ordin privind aprobarea unor programe pentru concursul national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar

Uniunea Nationala a Notarilor Publici
4. Hotarire pentru aprobarea completarii Statutului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania, aprobat prin Hotararea Congresului Notarilor Publici din Romania nr. 10/2014

Share this Post