Monitorul Oficial nr. 931/16.12.2015

Admin/ December 16, 2015/ Monitorul Oficial

Senatul
86. Hotarire privind Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu – Planul de actiune al Uniunii Europene privind returnarea COM(2015) 453 final

Autoritatea de Supraveghere Financiara
21. Norma pentru modificarea Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
2508. Ordin pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 1.414/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei pentru acordarea licentelor de depozit, a atributiilor si obligatiilor acesteia, precum si a componentei nominale

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
1889. Ordin pentru modificarea si completarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului in vederea practicarii pescuitului comercial in habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului si padurilor nr. 44/1.195/2011

Comitetul Securitatii Maritime
MSC.384(94). Rezolutie Amendamente la Codul din 2009 pentru constructia si echipamentul unitatilor mobile de foraj marin (Codul MODU 2009)

Ministerul Transporturilor
1678. Ordin privind publicarea acceptarii amendamentelor la Codul din 2009 pentru constructia si echipamentul unitatilor mobile de foraj marin (Codul MODU 2009), adoptate de Comitetul de siguranta maritima al Organizatiei Maritime Internationale prin Rezolutia MSC.384(94) din 21 noiembrie 2014

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor
400. Ordin privind aprobarea ultimei transe din cofinantarea Centrului European al Consumatorilor Romania, pe anul 2015

Senatul
89. Hotarire privind Proiectul de buget rectificativ nr. 7 la bugetul general 2015 – Gestionarea crizei refugiatilor: masuri bugetare imediate in cadrul Agendei europene privind migratia COM(2015) 485 final

Senatul
88. Hotarire privind Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliul European si Consiliu – Gestionarea crizei refugiatilor: masuri operationale, bugetare si juridice imediate in cadrul Agendei europene privind migratia COM(2015) 490 final

Senatul
87. Hotarire privind Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu privind normele referitoare la achizitiile publice in legatura cu actuala criza in materie de azil COM(2015) 454 final

Senatul
85. Hotarire privind Comunicarea comuna catre Parlamentul European si Consiliu – Identificarea de solutii la criza refugiatilor din Europa: rolul actiunii externe a UE JOIN (2015) 40 final

Senatul
84. Hotarire privind Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliul European si Consiliu – Gestionarea crizei refugiatilor: stadiul de realizare a actiunilor prioritare din cadrul Agendei europene privind migratia – COM (2015) 510 final

Senatul
83. Hotarire privind Comunicarea Comisiei – O strategie privind piata unica digitala pentru Europa COM (2015) 192 final

Senatul
82. Hotarire cu privire la Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor norme comune privind securitizarea si de creare a unui cadru european pentru securitizare simpla, transparenta si standardizata si de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, precum si a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 si (UE) nr. 648/2012 – COM(2015) 472 final

Senatul
81. Hotarire cu privire la Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit si firmele de investitii – COM(2015) 473 final

Parlamentul
46. Hotarire privind modificarea Regulamentului activitatilor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
2514. Ordin pentru modificarea si completarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului in vederea practicarii pescuitului comercial in habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului si padurilor nr. 44/1.195/2011

Share this Post