Monitorul Oficial nr. 958/30.12.2014

Admin/ December 30, 2014/ Monitorul Oficial

Guvernul
1169. Hotarire privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice pe anul 2014 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2014

Guvernul
1160. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Nationala a Sarii – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei

Guvernul
1161. Hotarire pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 480/2014 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea CONVERSMIN – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei

Guvernul
1165. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii – S.A. – IFN

Guvernul
1166. Hotarire privind aprobarea platii contributiei voluntare, in lei, a Romaniei la Organizatia Internationala a Francofoniei, pentru derularea Planului multianual de formare in limba franceza a functionarilor din administratia publica romana, in anul 2014

Guvernul
1168. Hotarire pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 1.065/2013 privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sanatatii pentru contractarea si implementarea componentelor necontractate din proiectul PHARE 2006/018-147.03.11 – Sprijin pentru autoritatile de sanatate din Romania pentru implementarea directivelor Uniunii Europene privind bancile de sange – unitatile de transfuzie – din spitale si utilizarea terapeutica a tesuturilor si celulelor umane

Guvernul
1170. Hotarire pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 933/2014 privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2014, pentru unele unitati administrativ-teritoriale afectate de calamitati naturale produse de inundatii

Guvernul
1147. Hotarire pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Apararii Nationale si transmiterea unei parti din acesta in administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Departamentul de Informatii si Protectie Interna

Guvernul
1154. Hotarire privind intreprinderea unor masuri financiare aferente aplicatiilor de plata nr. 33, 34 si 36, transmise Comisiei Europene in anul 2013, si altor aplicatii de plata, in cadrul Programului operational sectorial ”Dezvoltarea resurselor umane” (POSDRU) 2007-2013

Guvernul
. Metodologie privind modul de calcul al sumei rezultate din modificarea procentului de deducere procentuala definitiva aferent aplicatiilor de plata nr. 33, 34 si 36 transmise Comisiei Europene in anul 2013 in cadrul Programului operational sectorial ”Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, care urmeaza sa fie certificata in cursul anului 2014

Guvernul
1159. Hotarire privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura, Investitii Straine, Parteneriat Public-Privat si Promovarea Exporturilor din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2014

Share this Post