Monitorul Oficial nr. 959/30.12.2014

Admin/ December 30, 2014/ Monitorul Oficial

Agentia Nationala de Administrare Fiscala
3743. Ordin pentru aprobarea formularului tipizat ”Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor” utilizat de personalul cu atributii de inspectie fiscala, imputernicit de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Agentia Nationala pt Resurse Minerale
295. Ordin privind aprobarea unei licente de concesiune pentru explorare

Guvernul
1167. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Societatea Comerciala ”Oil Terminal” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri

Guvernul
1164. Hotarire pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 362/2014 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub Presiune CNCIR – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei

Guvernul
1163. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Regia Autonoma ”Tehnologii pentru Energia Nucleara”, aflata sub autoritatea Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri

Guvernul
1162. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea ”Electrocentrale Constanta” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri

Share this Post