Monitorul Oficial nr. 96/9.2.2016

Admin/ February 9, 2016/ Monitorul Oficial

Camera Auditorilor Financiari din Romania
3. Hotarire pentru aprobarea Normelor privind participarea auditorilor financiari la Conferinta ordinara a Camerei Auditorilor Financiari din Romania organizata in anul 2016

Ministerul Finantelor Publice
. Instructiuni de aplicare a masurilor de simplificare in domeniul taxei pe valoarea adaugata privind operatiunile pluripartite din Uniunea Europeana, legate de lucrari asupra bunurilor mobile corporale

Ministerul Finantelor Publice
102. Ordin pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a masurilor de simplificare in domeniul taxei pe valoarea adaugata privind operatiunile pluripartite din Uniunea Europeana, legate de lucrari asupra bunurilor mobile corporale, si a Instructiunilor de aplicare a masurilor de simplificare in domeniul taxei pe valoarea adaugata privind retururile de bunuri in spatiul Uniunii Europene si tratamentul fiscal al reparatiilor efectuate in perioada de garantie si postgarantie

Guvernul
38. Hotarire privind aprobarea Planului de activitati pentru realizarea si actualizarea Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania

Guvernul
39. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare al Departamentului pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului pe anul 2016

Ministerul Transporturilor
17. Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 si a situatiei centralizate privind veniturile si cheltuielile din bazele de cost pe anul 2016 ale Regiei Autonome ”Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA”

Presedintele Romaniei
245. Decret privind eliberarea din functie a unui judecator

Presedintele Romaniei
246. Decret privind eliberarea din functie a unui judecator

Ministerul Finantelor Publice
163. Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 si a situatiei centralizate privind veniturile si cheltuielile din bazele de cost pe anul 2016 ale Regiei Autonome ”Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA”

Ministerul Finantelor Publice
. Instructiuni de aplicare a masurilor de simplificare in domeniul taxei pe valoarea adaugata privind retururile de bunuri in spatiul Uniunii Europene si tratamentul fiscal al reparatiilor efectuate in perioada de garantie si postgarantie

Presedintele Romaniei
247. Decret privind eliberarea din functie a unui judecator

Presedintele Romaniei
248. Decret privind eliberarea din functie a unui judecator

Presedintele Romaniei
243. Decret privind eliberarea din functie a unui judecator

Presedintele Romaniei
244. Decret privind eliberarea din functie a unui judecator

Share this Post