Monitorul Oficial nr. 971/29.12.2015

Admin/ December 29, 2015/ Monitorul Oficial

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
1999. Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului mediului nr. 610/2009 privind aprobarea tarifelor pentru lucrarile si serviciile prestate de catre Administratia Rezervatiei Biosferei ”Delta Dunarii” la solicitarea persoanelor fizice si juridice

Senatul
92. Hotarire referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social si Comitetul Regiunilor – Lansarea procesului de consultare publica privind o noua organizare a pietei energiei COM (2015) 340 final

Senatul
93. Hotarire cu privire la Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de instituire a Programului de sprijin pentru reforme structurale pentru perioada 2017-2020 si de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.303/2013 si (UE) nr. 1.305/2013 COM (2015) 701 final

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
177. Ordin pentru aprobarea Procedurii privind acordarea despagubirilor clientilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de retea

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
. Procedura privind acordarea despagubirilor clientilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de retea

Consiliul Superior al Magistraturii
1264. Hotarire pentru completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului ori examenului pentru definitivare in functie, promovare in grade sau trepte profesionale superioare ori din functia de grefier cu studii medii in cea de grefier cu studii superioare, in cadrul aceleiasi instante sau aceluiasi parchet, precum si in functii de executie a personalului auxiliar de specialitate la instante si parchete superioare, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 181/2007

Consiliul Superior al Magistraturii
1323. Hotarire pentru modificarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecatorilor stagiari si al procurorilor stagiari, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 581/2006

Autoritatea de Supraveghere Financiara
32. Norma privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii si a tranzactiilor privind activitatea de asigurare si de reasigurare ale asiguratorilor/reasiguratorilor si brokerilor de asigurare/reasigurare

Ministerul Finantelor Publice
4109. Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2016

Parlamentul
345. Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor masuri necesare pentru asigurarea tranzitiei de la televiziunea analogica terestra la televiziunea digitala terestra si implementarea serviciilor multimedia la nivel national, precum si pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002

Presedintele Romaniei
1059. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor masuri necesare pentru asigurarea tranzitiei de la televiziunea analogica terestra la televiziunea digitala terestra si implementarea serviciilor multimedia la nivel national, precum si pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002

Senatul
91. Hotarire referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social si Comitetul Regiunilor – Noi avantaje pentru consumatorii de energie COM (2015) 339 final

Share this Post