Monitorul Oficial nr. 972/29.12.2015

Admin/ December 29, 2015/ Monitorul Oficial

Agentia Nationala de Administrare Fiscala
3704. Ordin privind stabilirea elementelor de patrimoniu si de venituri ce trebuie declarate de persoana fizica supusa verificarii situatiei fiscale personale, precum si a modelului declaratiei

Agentia Nationala de Administrare Fiscala
3735. Ordin pentru aprobarea procedurii privind emiterea si modificarea acordului de pret in avans, precum si continutul cererii de emitere si modificare a acordului de pret in avans

Agentia Nationala de Administrare Fiscala
3772. Ordin privind modelul si continutul Raportului de inspectie fiscala intocmit la persoane fizice

Ministerul Finantelor Publice
4031. Ordin pentru aprobarea modelului si continutului formularului 401 ”Declaratie informativa privind proprietatile imobiliare detinute de rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul Romaniei”

Ministerul Finantelor Publice
4087. Ordin privind aprobarea unui formular tipizat pentru activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale, desfasurata de catre organele fiscale locale, privind Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
181. Ordin privind modificarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru activitatile conexe celei de operare a sistemului de distributie a gazelor naturale, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 140/2015

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
2067. Ordin pentru aprobarea modelului si continutului formularului 401 ”Declaratie informativa privind proprietatile imobiliare detinute de rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul Romaniei”

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
2069. Ordin privind aprobarea unui formular tipizat pentru activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale, desfasurata de catre organele fiscale locale, privind Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Share this Post