Comisia Nationala a Republicii Populare Romane pentru UNESCO

Wkro/ March 8, 2013/ Articole

UNESCOAutor: Stefan GHEORGHIES

Comisia Nationala a Romaniei pentru UNESCO a luat fiinta in anul 1956 si a fost reorganizata prin Hotararea de Guvern nr. 624 in august 1995. Tot atunci a fost stabilit si statutul sau de institutie publica cu personalitate juridica, finantata de la bugetul de stat, in coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii.

Activitatea Comisiei se desfasoara in conformitate cu Carta UNESCO, cu Statutul sau propriu, cu respectarea normelor legale privind institutiile publice, in consens cu politica generala a Guvernului Romaniei.

Istoricul Comisiei Nationale este strans legat de doua acte normative, implicit:
– Hotararea nr. 3 din 3 ianuarie 1958 pentru modificarea Hotararii Consiliului de Ministri nr. 1926 din 21 septembrie 1956 privind constituirea Comisiei Nationale a Republicii Populare Romane pentru UNESCO.
– Regulament de functionare a Comisiei Nationale a Republicii Populare Romane pentru UNESCO.

Hotararea nr. 3 din 3 ianuarie 1958 modifica Hotararea nr. 1926 din 21 septembrie 1956, prevederile facand referire la organizarea Comisiei Nationale, precum si la modul de functionare al acesteia. Astfel, Comisia Nationala a Republicii Populare Romane se compunea din:
un presedinte, trei vicepresedinti si un secretar general, numiti prin prezenta Hotarare  (lista cu numele celor vizati se regaseste in anexa) – alin a.
– 4 membri desemnati de urmatoarele institutii ca reprezentanti ai lor: Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Invatamantului si Culturii, Institutul Roman pentru Relatiile Culturale cu Strainatatea si Academia Republicii Populare Romane – alin b.
–  20-30 de membri alesi de biroul Comisiei dintre persoanele cunoscute pentru activitatea lor in domeniul educatiei, stiintei si culturii sau membrii organizatiilor obstesti care activeaza in aceste domenii, la propunerea acestora – alin c.

In art. 5 din Hotarare se precizeaza ca se va forma un birou ca organ de conducere al Comisiei Nationale pentru UNESCO, birou compus din persoanele enuntate in alineatele a si b ale prezentei Hotarari. Art. 6 face referire la sectiile Comisiei Nationale:
–   sectia de Educatie;
–   sectia de Stiinta;
–   sectia de Cultura.

Se fac scurte referiri cu privire la modul de functionare al Comiei, respectiv formarea de grupe de lucru pe probleme speciale, in cadrul carora vor putea activa personalitati culturale sau specialisti care nu fac parte din cadrul ei. Pentru lucrarile curente, Comisia va forma un secretariat tehnic.

Comisia se bucura de sprijinul tuturor institutiilor de stat din domeniul educatiei, stiintei si culturii, a Academiei Republicii Populare Romane si a institutelor sale de cercetari. Aceasta va functiona pe langa Institutul Roman pentru Relatiile Culturale cu Strainatatea. Ministerul Afacerilor Externe va indruma activitatea Comisiei, iar Ministerul Finantelor va asigura fondurile necesare pentru organizarea si functionarea acesteia.

Regulamentul de functionare a Comisiei Nationale a Republicii Populare Romane pentru UNESCO prevede la art. 1 faptul ca aceasta institutie functioneaza pe langa Institutul Roman pentru Relatiile Culturale cu Strainatatea, sub indrumarea generala a Ministerului Afacerilor Externe (art. 1). Sediul Comisiei este la Bucuresti. Art. 3 stipuleza scopul Comisiei: „de a asigura colaborarea pe tarimul educatiei, stiintei si culturii prin promovarea legaturilor cu Secretariatul UNESCO si cu comisiile nationale UNESCO din alte tari, contribuind astfel la intarirea pacii si securitatii mondiale”.

Art. 5 prezinta, in linii mari, modul de interrelationare intre Comisia Nationala si organismele UNESCO. „Legatura” este reprezentata de catre delegatul permanent al Republicii Populare Romane la UNESCO, precum si de comunicarea cu celelalte comisii din alte tari.

Art. 6-10 reiau dispozitiile Hotararii nr. 3 din 3 ianuarie 1958 cu privire la organizarea Comisiei Nationale (conducere, membri, sectii).

Art. 11 prevede faptul ca Biroul de conducere poate modifica compozitia nominala a comisiei, la propunerea presedintelui sau a secretarului general, cu majoritate de voturi. Biroul conduce intreaga activitate a comisiei, intocmeste si aproba planurile de munca si bugetul comisiei, fixand si salariile personalului (art. 12). Biroul va fi convocat de catre presedinte sau de secretarul general si ia hotarari cu majoritatea membrilor prezenti. Biroul se intruneste ori de cate ori este nevoie si cel putin o data pe luna. Buna functionare a Comisiei este asigurata de un secretariat tehnic condus de un director care are un subordine personalul adecvat (art. 13). Directorul secretariatului participa la sedintele biroului si ale comisiei in plenul ei si aduce la indeplinire hotararile acesteia (art. 14).

Referitor la efectele fata de terti ale actelor Comisiei se remarca doua situatii prevazute de art. 16. „Comisia Nationala a Republicii Populare Romine pentru UNESCO e angajata fata de terti, dupa cum urmeaza:
a)      pentru corespondenta cu strainatatea, prin semnatura presedintelui, a unuia dintre vicepresedinti sau a secretarului general;
b)      pentru corespondenta inlauntrul tarii, prin semnatura presedintelui, a unuia dintre vicepresedinti, a secretarului general sau a directorului secretariatului”.

Cu toate ca statutul juridic al acestei Comisii era oarecum incert, iar competentele propriu-zise erau generale, era inconstestabil rolul acesteia in domeniile educatiei, stiintei si culturii. Trecerea timpului a dus la o dezvoltare a acestei institutii, precum si o largire a competentelor, in prezent avand si atributii privind domenii precum: tehnologie si comunicare, tineret, problematica femeilor, drepturile si libertatile fundamentale ale omului etc.

Surse:

  1. Hotarare nr. 3 din 3 ianuarie 1958 pentru modificarea Hotararii Consiliului de Ministri nr. 1926 din 21 septembrie 1956 privind constituirea Comisiei Nationale a Republicii Populare Romane pentru UNESCO – Colectia de Hotariri si Dispozitii ale Consiliului de Ministri al Republicii Populare Romine – anul VII – nr. 4 – 4 februarie 1958.
  2. Regulament de functionare a Comisiei Nationale a Republicii Populare Romane pentru UNESCO – Colectia de Hotariri si Dispozitii ale Consiliului de Ministri al Republicii Populare Romine – anul VII – nr. 16 – 3 aprilie 1958.
  3. http://www.cnr-unesco.ro/
Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.