Desfiintarea RASDAQ, oportunitate pentru transferul pe AeRO

Admin/ February 11, 2016/ Uncategorized

„Interesul companiilor de pe RASDAQ să solicite transferul pe Piaţa AeRO este impresionant și arată potențialul pieței de capital din România, între februarie și august 2015, un număr de aproximativ 200 de companii făcând demersurile pentru transferul pe AeRO”, arată avocatul Duagi Günay într-un studiu din Revista Română de Dreptul Afacerilor nr. 12/2015.

LISTARE TEHNICĂ. Piața RASDAQ a fost desființată în octombrie 2015, iar locul lăsat liber a fost luat deja de un sistem alternativ de tranzacționare lansat pe 25 februarie 2015, denumit AeRO, care a reinventat sistemul alternativ de tranzacționare (ATS) al Bursei de Valori București (BVB). “Spre deosebire de un IPO clasic societățile listate pe Piaţa RASDAQ au putut face transferul spre AeRO doar prin intermediul unei listări tehnice, care nu presupune atragerea de capital”, explică avocatul colaborator la Nemoianu Toncescu Mihăilă Olteanu SPRL în asociere cu KPMG Legal. Totuși, în afara de acest fapt, pașii necesari admiterii la tranzacționare sunt similari. Acest lucru este posibil având în vedere că societățile respective beneficiau de istoricul de tranzacționare de pe Piața RASDAQ. De asemenea, companiile acestea îndeplineau deja condițiile de admitere la tranzacționare privind transferabilitatea acțiunilor, capitalizarea anticipată și free-float-ul.

PAȘI NECESARI. Listarea pe AeRO presupune câțiva pași importanți printre care efectuarea unei analize de due-dilligence, redactarea unui document de prezentare, evaluarea capitalizării anticipate a societății, aprobarea de către Bursa de Valori București și aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)”, spune Duagi Günay în articolul din Revista Română de Dreptul Afacerilor nr. 12/2015. Printre cerințele minime în vederea admiterii la tranzacționare pe AeRO, autorul articolului menționează că societatea trebuie să aibă o capitalizare anticipată de cel puțin echivalentul în lei a EUR 250.000. “Această capitalizare va avea la bază fie un plasament privat sau oferta publică inițială anterioară sau un istoric de tranzacționare pe o altă piață, ori, în absența acestora, va avea la bază o evaluare efectuată de către un Consultant Autorizat împreună cu emitentul și acceptată de către BVB”, mai arată avocatul.

ETAPE. Procedura de admitere la tranzacționare pe AeRO, după ce acționarii au decis în acest sens, începe prin contractarea unui Consultant Autorizat, care după efectuarea operațiunilor specifice, va continua să presteze serviciile de tranzacționare și după admiterea la tranzacționare pentru cel puţin 12 luni. “Pentru admiterea la tranzacționare pe AeRO se va efectua o analiză a societății (due-dilligence) de către Consultantul Autorizat necesară conform Precizărilor Tehnice aplicabile AeRO și se va întocmi documentația suport pentru listare, care constă în principal din redactarea unui memorandum de prezentare a companiei”, spune av. Duagi Günay în articolul său. “Mai departe, se va redacta cererea de admitere la tranzacționare pe AeRO și depunerea documentației conexe cerute de BVB, în baza cărora BVB emite acordul de admitere în principiu la tranzacționare pe AeRO, urmând ca apoi cererea de admitere la tranzacționare să fie adresată ASF pentru emitea unei decizii de admitere la tranzacționare sau de respingere a cererii”, descrie etapele procedurii autorul articolului din Revista Română de Dreptul Afacerilor nr. 12/2015. Apoi, până la prima zi de tranzacționare, urmează înregistrarea valorilor mobiliare la ASF, modificarea sau, după caz, încheierea unui contract cu Depozitarul Central, emiterea deciziei BVB de admitere la tranzacționare, încheierea contractului între BVB și societate și înregistrarea valorilor mobiliare la Depozitarul Central.

RRDA-1

PERSPECTIVE. Avocatul Duagi Günay consideră, în analiza sa din Revista Română de Dreptul Afacerilor nr. 12/2015, că “deși pare a fi tratată cu destul de puţină atenție din partea emitenților înșiși, desființarea RASDAQ a dus la schimbarea statutului a circa 900 dintre cele mai mari companii din România”. Însă, oricum, după cum observă av. Duagi Günay în articolul său, “desființarea Pieței RASDAQ și lansarea AeRO pot fi considerate cele mai importante evenimente pe piața de capital a României din ultimul timp”. „Atât proiectul de accedere a României ca Piață emergentă (Proiectul S.T.E.A.M.), cât și Proiectul celor 8 bariere, fac împreună cu legea de clarificare a Pieței RASDAQ și lansarea AeRO un pachet de acțiuni care pot duce piața de capital la un nivel superior în anul 2016”, mai estimează avocatul.

Share this Post