International Summer Law School 2017

Octavian Nicola/ July 7, 2017/ Articole, Evenimente, Seminarii, Stiri

Cea de-a X-a ediție International Summer Law School 2017 este organizată la Cavnic, România, în perioada 5-12 iulie 2017.

Consiliul ştiinţific

Preşedinte: Dr. Daniel-Mihail Şandru (profesor, Universitatea Creştină „Dimitrie Can­temir”, Bucureşti; coordonator, Centrul de Studii de Drept European al Academiei Române)

Membri:

 • Lucian Chiriac (profesor, Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu-Mureş; arbitru, Camera de Comerţ şi Industrie Mureş)
 • Mircea N. Costin (profesor, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca; arbitru, Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României)
 • Ştefan Deaconu (profesor, Universitatea din Bucureşti; preşedinte, Colegiul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României)
 • Silviu Moldovan (cercetător ştiinţific I, Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană al Academiei Române; şef Serviciu Cercetare, Editare, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii)
 • Claudia Roşu (profesor, Universitatea de Vest, Timişoara)
 • Călin M. Costin (conferenţiar, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti -Facultatea de Drept din Cluj-Napoca; avocat, Baroul Cluj)
 • Ioan Lazăr (conferenţiar, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia; avocat, Baroul Alba)
 • Angela Mîţă-Baciu (conferenţiar, Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi; preşedinte şi membru al juriului la Annual Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, Hong Kong)
 • Ciprian Păun (conferenţiar, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca; avocat, Baroul Cluj)
 • Nicolae Ploeşteanu (conferenţiar, Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu-Mureş)
 • Paul Popovici (conferenţiar, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti – Facultatea de Drept din Cluj-Napoca; avocat, Baroul Arad; arbitru, Camera de Comerţ şi Industrie Cluj)
 • Olimpiu Sabău-Pop (conferenţiar, Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu-Mureş)

Comitetul de organizare ISLS 2017

Coordonatori:

 • Raul-Felix Hodoş (lector, Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu-Mureş; avocat coordonator, Hodoş Miheţ şi Asociaţii, Bucureşti; mediator, arbitru, Camera de Comerţ şi Industrie Mureş, conciliator SAL-FIN, A.S.F.)
 • Sergiu Golub (lector, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca; arbitru, Camera de Comerţ şi Industrie Cluj)
 • Paul Popovici (conferenţiar, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti – Facultatea de Drept din Cluj-Napoca; avocat, Baroul Arad; arbitru, Camera de Comerţ şi Industrie Cluj)

Membri:

 • Irina Alexe (cercetător ştiinţific asociat, Institutul de Cercetări Juridice „Academician Andrei Rădulescu” al Academiei Române)
 • Mihaela Boloş (lector, Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu-Mureş)
 • Alina Cobuz (lector, Academia de Studii Economice, Bucureşti)
 • Cristina Preutu (lector, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi)
 • Lucian Săcălean (lector, Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu-Mureş)
 • Andrei Săvescu (lector asociat, Universitatea de Vest Timişoara; avocat, Baroul Bucureşti; coordonator, juridice.ro)
 • Bianca-Lacrima Luntraru (asistent, Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu-Mureş; avocat, Baroul Mureş)
 • Daniela Micu (Societatea Română de Cercetare pentru Afaceri Publice şi Private, Tîrgu-Mureş)
 • Kis Attila (vicepreşedinte, Asociaţia Transilvană pentru Cultură, Tîrgu-Mureş)

Program

Miercuri, 5 Iulie 2017: Sosirea şi înscrierea participanţilor. Stabilirea componenţei echipelor

 

Joi, 6 Iulie 2017: Deschiderea festivă

 

Tema zilei: Justiţie publică vs. justiţie privată

Moderatori:

Dr. Silviu Moldovan (cercetător ştiinţific I, Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană al Academiei Române; şef Serviciu Cercetare, Editare, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii)

Dr. Paul Popovici (conferenţiar, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti – Facultatea de Drept din Cluj-Napoca; avocat, Baroul Arad; arbitru, Camera de Comerţ şi Industrie Mureş)

Speakeri:

 • Dr. Irina Alexe (cercetător ştiinţific asociat, Institutul de Cercetări Juridice „Academician Andrei Rădulescu” al Academiei Române)

Posibile proceduri alternative de soluţionare a disputelor în care una dintre părţi este o autoritate sau instituţie publică 

 •  Dr. Daniel-Mihail Şandru (profesor, Universitatea Creştină „Dimitrie Can­temir”, Bucureşti; coordonator, Centrul de Studii de Drept European al Academiei Române)

Metodologie juridică şi relaţii profesionale

 •  Svetlana Tizu (judecător, Judecătoria Centru, Chişinău, Republica Moldova)

Titlu în curs de comunicare

 •  Mihai Bejenaru (avocat, Bejenaru & Partners, Cluj-Napoca)

Titlu în curs de comunicare

 • Cătălina Goanţă (profesor asociat, Universiteit Maastricht, Olanda)

Judecătorii români în rol de judecători ai Uniunii Europene, un studiu empiric despre clauzele abuzive (Skype)

 • Willem Loof (researcher, Universiteit Maastricht, Olanda)

Research and procedures at the Dutch Supreme Court (Skype)

 •  Dr. Cristina Florescu (conferenţiar, Universitatea „Spiru Haret”, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Politice şi Administrative, Bucureşti)

Tipuri de ADR, enumerare succintă (Skype)

 •  Dr. Liviu Damşa, research fellow, Birmingham City University, Marea Britanie

Reflecţii despre metodă şi cercetare în dreptul anglo-american.

 Procese simulate (I). Teoria aplicată la practică

 

Vineri, 7 Iulie 2017

 

Tema zilei: Arta şi tehnica negocierii

Moderatori: Dr. Călin M. Costin (conferenţiar, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”  Bucureşti – Facultatea de Drept Cluj-Napoca)

Dr. Irina Alexe (cercetător ştiinţific asociat, Institutul de Cercetări Juridice „Academician Andrei Rădulescu” al Academiei Române)

Speakeri:

 • Dr. Ioana-Monica Horja (conferenţiar, Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Tîrgu-Mureş)

Temă în curs de comunicare

 • Dr. Brăduţ Boloş (profesor asociat, Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu-Mureş)

Tehnici de negociere a conflictelor

 •  Mihai Cărăbaş (avocat partener, „Cărăbaş, Lungu”, Cluj-Napoca)

Temă în curs de comunicare

 •  Dr. Olimpiu Sabău-Pop (conferenţiar, Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu-Mureş)

Negocierea contractelor în faţa notarului public

 •  Dr. Paul Popovici (conferenţiar, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti – Facultatea de Drept Cluj-Napoca; avocat, Baroul Arad; arbitru, Camera de Comerţ şi Industrie Cluj)

Medieri eşuate în legătură cu Brâncuşi

 •  Florian Gheorghe (avocat, Bucureşti, Moscova)

Temă în curs de comunicare.

 •  Dr. Raul-Felix Hodoş (lector, Universitatea „Petru-Maior”, Tîrgu-Mureş; avocat coordonator, Hodoş Miheţ şi Asociaţii, Bucureşti; mediator, arbitru, Camera de Comerţ şi Industrie Mureş, conciliator SAL-FIN, A.S.F.)
 • Kis Attila (practician în insolvenţă, Hodoş Business Recovery; asistent asociat, Universitatea „Petru-Maior”)

Negocierea planului de reorganizare în procedura insolvenţei

 

Workshop: Negocierea în afaceri.

Moderator: dr. Brăduţ Boloş (profesor asociat, Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu-Mureş)

Speakeri:

 • Gabriel Bruj (director, Enviro Naturals)
 • Iosif-Grigore Albu (director, Remat Korunka)
 • Sorin-Titov Gherman (director, PCC GST)
 • Doru Todoran (director, FTS Meuble)

Procese simulate (II). Dezvoltarea capacităţii de studiere

Workshop: Arbitraj, mediere, negociere în materia proprietăţii intelectuale

Moderator: dr. Raul-Felix Hodoş (lector, Universitatea „Petru-Maior”, Tîrgu-Mureş)

Speakeri:

 • Dr. Mihaela Boloş (lector, Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu-Mureş)
 • Dr. Paul Popovici (conferenţiar; avocat, Baroul Arad; arbitru, Camera de Comerţ şi Industrie Cluj)

Sâmbătă, 8 Iulie 2017

Tema zilei: Soluţionarea alternativă a disputelor în relaţiile internaţionale

Moderatori:

 • Dr. Daniel-Mihail Şandru (profesor, Universitatea Creştină „Dimitrie Can­temir” Bucureşti; coordonator, Centrul de Studii de Drept European al Academiei Române)
 • Dr. Alina Cobuz (lector, Academia de Studii Economice, Bucureşti)

Speakeri:

 • Dr. Mihaela Boloş (lector, Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu-Mureş)

Public diplomacy şi conflictele internaţionale

 •  Dr. Cristina Preutu (lector, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi)

Diplomaţie şi conflict în blocul comunist. „Primăvara de la Praga” (1968)

 •  Dr. Silviu Moldovan (cercetător ştiinţific I, Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană al Academiei Române; şef Serviciu Cercetare, Editare, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii)

Conflicte şi conflictualitate în lumea contemporană.

 •  Dr. Lucian Săcălean (lector, Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu-Mureş)

Temă în curs de comunicare

 •  Dr. Nicolae Ploeşteanu (conferenţiar, Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu-Mureş)

Reguli de argumentare în procesele simulate

 

Duminică, 9 Iulie 2017

 

Tema zilei: Arbitrajul comercial internaţional (I)

Moderatori:

 • Dr. Sergiu Golub (lector, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca; arbitru, Camera de Comerţ şi Industrie Cluj)
 • Dr. Ioan Lazăr (conferenţiar, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba-Iulia)

Speakeri:

 • Dr. Crenguţa Leaua (conferenţiar, Universitatea de Bucureşti, Facultatea de Drept; avocat partener, Leaua & Asociaţii; vice-preşedinte, ICC, Paris)

Titlu în curs de comunicare

 • Dr. Daniel-Mihail Şandru (profesor, Universitatea Creştină „Dimitrie Can­temir” Bucureşti; coordonator, Centrul de Studii de Drept European al Academiei Române)

Hotărârea arbitrală

 •  Dr. Ileana M. Smeureanu (associate – global disputes, JONES DAY, Paris, New York, Bucureşti)

Confidenţialitatea în arbitrajul comercial

 •  Dr. Ştefan Deaconu (profesor, Universitatea din Bucureşti; preşedinte, Colegiul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României)

De ce arbitrajul rămâne opţiunea cea mai potrivită pentru soluţionarea diferendelor în afaceri?

 •  Dr. Angela Mîţă-Baciu (conferenţiar, Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi, preşedinte şi membru al juriului la Annual Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, Hong Kong)

Legea aplicabilă litigiului în arbitrajul comercial internaţional

 •  Dr. Lucian Chiriac (profesor, Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu-Mureş)
 • Dr. Ximena Moldovan (asistent, Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu-Mureş)

Titlu în curs de comunicare

 •  Dr. Andrei Săvescu (lector asociat, Universitatea de Vest, Timişoara)

Titlu în curs de comunicare

Tema zilei: Arbitrajul comercial internaţional (II)

Moderatori:

 • Drd. Nicolae Pană (Universitatea Carlos III Madrid; responsabil juridic, SAL-FIN, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bucureşti)
 • Dr. Nicolae Ploeşteanu (conferenţiar, Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu-Mureş)

Speakeri:

 • Dr. Mircea Costin (profesor, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca)

Titlu în curs de comunicare

 •  Dr. Călin Costin (conferenţiar, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti – Facultatea de Drept Cluj-Napoca)

Titlu în curs de comunicare

 •  Dr. Alina Cobuz (lector, Academia de Studii Economice, Bucureşti)

Probele în arbitrajul intern şi internaţional şi modelul de administrare a acestora pe parcursul arbitrajului

 •  Dr. Ciprian Păun (conferenţiar, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca)

Temă în curs de comunicare.

 •  Raul Miron (asistent, Universitatea „Petru Maior”; avocat, Baroul Mureş)

Standarde constituţionale în procesul arbitral internaţional

 

Luni, 10 Iulie 2017

Tema zilei: Arbitrajul în România

Moderatori:

 • Dr. Claudia Roşu (profesor, Universitatea de Vest, Timişoara)
 • Dr. Angela Mîţă-Baciu (conferenţiar, Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi; preşedinte şi membru al juriului la Annual Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, Hong Kong)

Speakeri:

 • Dr. Bazil Oglindă (conferenţiar, Universitatea „Româno – Americană”, București; vice-președinte, Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ Internaţional a României)

Titlu în curs de comunicare

 •  Dr. Claudia Roşu (profesor, Universitatea de Vest, Timişoara)

Unele particularităţi ale soluţionării litigiilor arbitrale

 •  Dr. Cristian Jura (profesor, Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti; arbitru, Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Laussane)

Arbitrajul sportiv

 •  Dr. Alina Cobuz (lector, Academia de Studii Economice, Bucureşti)

Capcanele din arbitraj şi momentul în care acestea pot apărea pe parcursul procedurii arbitrale

 •  Drd. Ruxandra Chiru (consilier juridic, asistent arbitral, Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ Internaţional a României)

Constituirea tribunalului arbitral

 •  Dr. Bianca-Lacrima Luntraru (asistent, Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu-Mureş; avocat, Baroul Mureş)

Răspunderea juridică pentru malpraxis a arbitrilor

 •  Dr. Cristina Florescu (conferenţiar, Universitatea „Spiru Haret”, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Politice şi Administrative, Bucureşti)

Instituţia arbitrului de urgenţă. Argumente pro şi contra.

 •  Dr. Sergiu Golub (lector, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj Napoca; arbitru, Camera de Comerţ şi Industrie Cluj)

Scurte consideraţii cu privire la câteva probleme ale reglementării arbitrajului în Codul de procedură civilă.

Procese simulate (III). Importanţa respectării termenelor

 

Marți, 11 Iulie 2017

Tema zilei: Concilierea şi medierea – surorile vitrege ale arbitrajului în cadrul procedurilor ADR

Moderatori:

 • Dr. Raul-Felix Hodoş (lector, Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu-Mureş)
 • Dr. Ciprian Păun (conferenţiar, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca)

Speakeri:

 • Cristina-Paula Deac (avocat, Hodoş Miheţ şi Asociaţii)
 • Petru Cruciu (avocat, Hodoş Miheţ şi Asociaţii)

Medierea în procesul penal

 •  Narcis Păvălaşcu (director, Păvălaşcu Risk Consultants)
 • Ovidiu Tomescu (director, AMCO Asig Consulting)

Centrul de arbitraj şi mediere în asigurări

 •  Drd. Nicolae Pană (Universitatea Carlos III Madrid; responsabil juridic, SAL-FIN, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bucureşti)

SAL-Fin  – Modalități de soluționare alternativa a litigiilor – Propunere soluție vs. Impunere soluție.

 •  Marius Sescu (preşedinte, Corpul Profesional al Mediatorilor Mureş)

Medierea – soluţie pentru conflict

Procese simulate (IV). În final.

 

Miercuri, 12 Iulie 2017

Festivitatea de premiere. Concluzii

 

Organizatorii ISLS 2017 mulţumesc comunităţilor academice şi profesionale, reprezentate de studenţi, cadre didactice şi cercetători, pentru contribuţia adusă la succesul acestei manifestări.

 

Share this Post