Modificări din Noul Regulament privind marca UE aplicabile de la 1 octombrie 2017

Octavian Nicola/ September 22, 2017/ Articole, Drept European

De la 1 octombrie 2017 vor intra în vigoare o serie de prevederi din Regulamentul (UE) 2015/2424 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului privind marca comunitară (Regulamentul de modificare). Modificările care se vor aplica de la această dată vizează trei mari domenii: eliminarea cerinței privind reprezentarea grafică, mărcile UE de certificare și schimbări procedurale.

ELIMINAREA CERINȚEI PRIVIND REPREZENTAREA GRAFICĂ

Reprezentarea grafică a mărcii era până acum o cerință la depunerea cererii de înregistrare a mărcii. Noile reglementări introduse prin Regulamentul de modificare au eliminate această cerință, astfel cî de la 1 octombrie 2017 semnele vor putea fi reprezentate în orice formă corespunzătoare, cu ajutorul tehnologiei general disponibile, cu condiția ca reprezentarea să fie clară, precisă, autonomă, ușor accesibilă, inteligibilă, durabilă și obiectivă. În acest fel se dorește ca înscrierile mărcilor în registrul EUTM să apară mai clare, mai accesibile și să fie mai ușor de căutat.

MĂRCI DE CERTIFICARE UE

Marca de certificare a Uniunii Europene garantează caracteristicile specifice ale anumitor produse și servicii. Solicitarea pentru obținerea acestei mărci se poate face și online, costul fiind de 1500 de euro. Cu acest tip de marcă se arată că produsele și serviciile respective sunt conforme cu un anumit standard prevăzut în regulamentul de utilizare și controlat de către titularul mărcii de certificare, indiferent de identitatea întreprinderii care produce sau furnizează efectiv produsele și serviciile respective și care utilizează efectiv marca de certificare. Cei care solicită o marcă de certificare trebuie să trasmită în termen de două luni de la depunerea cererii un “Regulament de utilizare” a mărcii, în care sunt specificate caracteristicile produselor sau serviciilor care urmează să fie certificate; condițiile de reglementare a utilizării mărcii de certificare și măsurile de testare și de supraveghere care trebuie aplicate de titularul mărcii de certificare.

MODIFICĂRI DE PROCEDURĂ

Schimbările procedurale care vor intra în vigoare de la 1 octombrie 2017 vizează ca, printre altele, cererile privind prioritatea să fie depuse împreună cu cererea de înregistrare a mărcii UE și dobândirea caracterului distinctiv de către cererea subsidiară. De asemenea, conform noilor prevederi, dispozițiile aplicabile procedurilor de anulare sunt aliniate la procedurile de opoziție, cu excepția cazului în care diferențele sunt justificate de natura lor diferită.

“MIJLOACE DE COMUNICARE ELECTRONICE”

Modificările de procedură au în vedere și adaptarea comunicării cu Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (OUEPI) la evoluțiile tehnologiei informației. Având în vedere acest lucru, începând cu 1 octombrie 2017, împreună cu “User Area” (depunerea electronică), faxul este cuprins în definiția comunicării prin „mijloace electronice”, acest lucru însemnând că taxa redusă pentru cererile de înregistrare a mărcilor UE și pentru reînnoirile mărcilor UE prin mijloace electronice, prevăzută în anexa I din Regulamentul privind marca UE, se aplică și faxului. Totodată, tot de la aceeași dată, cererile de înregistrare a mărcilor în care reprezentarea conține o componentă de culoare (inclusiv mărci figurative) nu se pot transmite prin fax deoarece nu există dispoziții legale care să permită depunerea ulterioară a unei reprezentări color. Mai este de evidențiat faptul că în ceea ce privește mijloacele de comunicare cu OUEPI a fost introdus în mod specific și „curierul”, alături de comunicările prin poștă.

TRANSFERUL MĂRCII UE CA MĂSURĂ REPARATORIE

Noutățile introduse în proceduri se referă și la dreptul pe care îl are titularul unei mărci, de la 1 octombrie 2017, să solicite transferul mărcii UE în cazul în care un agent sau un reprezentant înregistrează o marcă UE fără autorizarea sa, făcând excepție cazurile în care agentul sau reprezentantul respectiv își justifică acțiunile. Până acum, titularul avea posibilitatea să remedieze această situație prin declararea nulității mărcii UE.


Aflați aici mai multe despre modificările care vor intra în vigoare de la 1 octombrie 2017.

Intră în Sintact.ro, cel mai inovator portal de documentare juridică, pentru a consulta Regulamentul European privind marca UE și documentele corelate cu acesta.

Share this Post