Neplata parcării de domiciliu la primărie nu e creanță fiscală

Octavian Nicola/ October 12, 2017/ Articole

Prețul abonamentului pentru închirierea unui loc de parcare nu este o creanță fiscală, ci o creanță civilă, afirmă specialiștii CITR în rubrica Monitorul Insolvenței din Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 3/2017.

RECUPERAREA SUMELOR RESTANTE, CONFORM DREPTULUI CIVIL

Potrivit experților CITR, fiind creanță civilă, situației respective nu i se aplică regulile prevăzute de Codul de procedură fiscală, iar calea de urmat pentru recuperarea sumelor restante sau a eventualelor penalități este cea prevăzută de dreptul comun și nu cea specifică recuperării creanțelor fiscale. Așadar, conform explicațiilor detaliate în Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 3/2017, obligația născută dintr-un contract încheiat cu o autoritate publică locală pentru închirierea unui loc de parcare are natura juridică a unei chirii, nefiind o creanță fiscală, întrucât nu provine din raporturi fiscale existente între părți, ci își are izvorul în convenția părților, căreia i se aplică normele de drept privat, chiar dacă o parte din sumele respective se fac venit la bugetul local, iar terenul respectiv se află în proprietatea publică a Unității Administrativ Teritoriale. Articolul din revista editată de Wolters Kluwer Romania a preluat chiar argumentele unor judecători de la Curtea de Apel Galați care au avut de judecat un astfel de caz, argumente expuse în Decizia nr. 141/2016 pronunţată de Curtea de Apel Galaţi.

Consultă în Sintact.ro Decizia nr. 141/2016 pronunţată de Curtea de Apel Galaţi
Share this Post