Noul Regulament de recepție al construcțiilor influențează tranzacțiile de fuziuni și achiziții

Octavian Nicola/ October 26, 2017/ Articole, Sintact.ro

Modificările legislative privind Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora intrate în vigoare recent sunt evidențiate din perspectiva fuziunilor și achizițiilor companiilor de către avocatul Ana-Maria Vlad de la Popovici Nițu Stoica & Asociații în Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 3/2017.

POSIBILITATEA DE REALIZARE A RECEPȚIEI PARȚIALE

Realizatoarea rubricii “Monitorul Fuziunilor și Achizițiilor” din revista editată de Wolters Kluwer Romania arată că Hotărârea de Guvern nr. 343/2017 care a a intrat în vigoare la 29 iulie 2017 are impact asupra achiziţiilor de proiecte în curs de dezvoltare şi/sau ale căror recepţii la terminarea lucrărilor sau recepţii finale pot influenţa realizarea şi implementarea respectivelor tranzacţii. În acest sens, av. Ana-Maria Vlad punctează, dintre modificările legislative de interes pentru sfera de M&A, reglementarea expresă a posibilităţii de realizare a recepției parţiale. Astfel, în noul regulament se prevede că „pentru părți/obiecte/sectoare din/de construcție (…) dacă acestea sunt distincte/independente din punct de vedere fizic și funcțional” se vor putea încheia procese-verbale de recepție la terminarea lucrărilor și respectiv procese verbale de recepție finală. Mai departe, noile prevederi definesc procesul-verbal de recepție parțială ca fiind actul „prin care se atestă stadiul fizic de execuţie a construcţiei, în scopul înscrierii dreptului de proprietate asupra acesteia în cartea funciară, identificându-se cu procesul-verbal de constatare privind stadiul realizării construcției, în sensul Legii cadastrului şi a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

COMISIA NU POATE POATE AMÂNA RECEPȚIA LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Avocatul de la Popovici Nițu Stoica & Asociații mai semnalează ca importantă domeniului Fuziunilor și Achizițiilor reglementarea că recepţia va fi respinsă în cazul în care comisia de recepție „nu a putut examina nemijlocit construcţia”. Mai mult, conform articolului din Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 3/2017, comisia de recepție la terminarea lucrărilor nu mai are posibilitatea de a amâna recepția la terminarea lucrărilor, fiind reglementată doar posibilitatea acesteia de a admite, respinge sau suspenda recepția.

UTILIZAREA CONSTRUCȚIEI, INTERZISĂ LA RECEPȚIA FINALĂ DACĂ CLĂDIREA NU ÎNDEPLINEȘTE CONDIȚIILE DE REZISTENȚĂ ȘI STABILITATE

Articolul din rubrica “Monitorul Fuziunilor și Achizițiilor” mai evidențiază un alt fapt cu impact pentru tranzacțiile M&A, acela că, spre deosebire de vechea reglementare, noul Regulament  interzice utilizarea construcției dacă recepţia finală a fost respinsă din cauza neîndeplinirii condițiilor privind cerința fundamentală – rezistență mecanică şi stabilitate. Interzicerea utilizării construcției este cerută până la finalizarea remedierilor de către executant. Av. Ana-Maria Vlad amintește că vechiul regulament instituia cu caracter general interdicţia utilizării construcţiei, dacă recepţia finală era respinsă, indiferent de motivul respectivei respingeri.

Consultă în Sintact.ro versiunea consolidată a Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, precum și doctrina și jurisprudența corelate cu acesta

Share this Post