Noutăți privind contribuțiile la fondul pentru mediu

Octavian Nicola/ June 9, 2017/ Articole

În noua rubrică a Revistei Române de Drept al Afacerilor nr. 1/2017, “Monitorul Dreptului mediului”, avocații Ovidiu Bălăceanu și Mădălina Popîrțaru de la SCP Reff & Asociații – Deloitte Legal pun în evidență principalele modificări în materia contribuțiilor la Fondul pentru mediu, insistând cu predilecție asupra contribuției cu cel mai mare impact, cel puțin în ultima perioadă, respectiv contribuția privind deșeurile de ambalaje.

MODIFICĂRI ALE CONTRIBUȚIILOR LA FONDUL DE MEDIU. Cei doi avocați de la SCP Reff & Asociații – Deloitte Legal evidențiază în articolul din revista editată de Wolters Kluwer România că una dintre principalele modificări aduse contribuțiilor la Fondul pentru mediu privește Taxa încasată de la operatorii utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea deșeurilor valorificabile, care a fost înlocuită cu o taxă încasată de la proprietarii/administratorii de depozite pentru deșeuri inerte și nepericuloase încredințate de terți în vederea depozitării finale. Potrivit realizatorilor rubricii “Monitorul Dreptului mediului” a Revistei Române de Drept al Afacerilor, modificarea a privit, în principal, atât extinderea aplicabilității taxei (de la depozite noi și la depozite vechi, de la deșeuri valorificabile și la deșeuri nevalorificabile), cât și modificarea modului de calcul (de la suprafață de teren aferentă depozitelor la cantitate de deșeuri depozitată) și a cuantumului acesteia.

CONTRIBUȚII ALE CELOR CE INTRODUC ELECTRONICE ÎN ROMÂNIA. O altă modificare legislativă de impact este apariția unei contribuții aplicabile operatorilor care introduc pe piața națională echipamente electrice și electronice. Avocații Ovidiu Bălăceanu și Mădălina Popîrțaru arată în Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 1/2017 că această contribuție se introduce treptat. Pentru început, în perioada 1 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2017, contribuția se aplică pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri de echipamente electrice și electronice („DEEE”) declarată la Administrația Fondului pentru mediu („AFM”) ca și introdusă pe piața națională și cantitățile constatate, cu ocazia unui control, de către AFM ca introduse pe piața națională. Apoi, începând cu 1 ianuarie 2018, contribuția se va aplica pentru diferența dintre cantitățile aferente ratelor anuale de colectare a DEEE și cantitățile de DEEE colectate de către/pentru operator. Ratele anuale de colectare a DEEE sunt reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice. Cei doi realizatori ai rubricii “Monitorul Dreptului mediului” mai arată că  pentru perioada începând cu 1 ianuarie 2018, contribuția se va aplica (similar deșeurilor de ambalaje) numai cu privire la cantitățile de DEEE pentru care nu s-a transferat responsabilitatea către operatori licențiați în acest sens (așa-numitele OTR-uri – operatori de transfer de responsabilitate). Contribuția diferă în funcție de categoria de echipament electric și electronic care a generat deșeul (4 lei/kg în general, cu excepția echipamentelor de iluminat – pentru care se aplică o contribuție de 20 lei/kg).

CONTRIBUȚII ALE CELOR CE INTRODUC BATERII PE PIAȚA NAȚIONALĂ. O altă contribuție, așa cum se specifică în articolul din Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 1/2017, este cea aplicabilă operatorilor care introduc pe piața națională baterii și acumulatori. Și această contribuție este aplicabilă treptat operatorilor, precum în cazul contribuției pentru DEEE, după cum se afirmă în articolul din revista editată de Wolters Kluwer România. Astfel, în perioada 1 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2017, contribuția se aplică pentru diferența dintre cantitățile declarate ca introduse pe piața națională și cele constatate de AFM ca introduse, iar pentru perioada ulterioară se aplică pentru diferența dintre cantitățile corespunzătoare ratelor anuale de colectare de deșeuri de baterii și acumulatori și cantitățile efectiv colectate (pentru cantitățile de deșeuri pentru care nu s-a transferat responsabilitatea OTR-urilor din domeniu). Ratele anuale de colectare a deșeurilor de baterii și acumulatori sunt reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori. Contribuția este de 4 lei/kg, indiferent de categoria bateriilor și acumulatorilor.

REGLEMENTĂRI INSUFICIENTE. Articolul realizatorilor rubricii “Monitorul Dreptului mediului” detaliază și metodologia de calcul a contribuțiilor și taxelor la Fondul pentru mediu. În opinia celor doi avocați, Ovidiu Bălăceanu și Mădălina Popîrțaru, de la SCP Reff & Asociații – Deloitte Legal, oricât de oportună și necesară a fost actualizarea acestei metodologii, cadrul legal în materia gestionării diverselor categorii de deșeuri (în principal, deșeuri de ambalaje, DEEE și deșeuri de baterii și acumulatori) se dovedește în continuare, insuficient reglementat și, în multe situații, ineficient întrucât nu este însoțit și de implementarea unor politici coerente care să faciliteze îndeplinirea obligațiilor în materia deșeurilor. Cei doi avocați consideră, în articolul din Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 1/2017, că “printre cele mai mari probleme ale sistemului de gestionare a deșeurilor, astfel cum acestea sunt semnalate de diversele categorii de actori implicați, și care și-ar putea găsi o rezolvare, cel puțin parțială, în cazul unei implicări hotărâte, coerente și coordonate a autorităților, se regăsesc lipsa de pe piață a unor cantități suficiente de deșeuri de ambalaje pentru atingerea obiectivelor tuturor operatorilor responsabili, reglementarea neclară și incompletă a operațiunilor de valorificare în autorizațiile de mediu și nerealizarea unui control eficient al colectorilor și valorificatorilor de către autoritățile de mediu pentru prevenirea unor fraude care, în cele din urmă, duc la plata de contribuții la Fondul pentru mediu de către operatorii responsabili care au contractat cu aceștia”.

Comandă Revista Română de Drept al Afacerilor de aici!

Share this Post