Aspecte practice privind revocarea mandatului administratorului

Revocarea mandatului administratorului unei societăți este analizată de avocatul Ana-Maria VLAD, de la Popovici Niţu Stoica & Asociaţii în Revista

Read more

Jurisprudenţă neunitară în cazul votului negativ acordat de creditorul nedefavorizat planului de reorganizare a unei companii aflate în insolvență

Votarea planului de reorganizare a unei companii aflate în insolvență de către creditorul nedefavorizat a creat o jurisprudență neunitară în

Read more

Interpretarea şi aplicarea dreptului Uniunii Europene de către Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României

Interpretarea şi aplicarea dreptului Uniunii Europene de către Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerţ şi

Read more

Seminar WKRO – Nulitatea hotararii Adunarii Generale a Actionarilor

Avocatul Sebastian Bodu va explica, în cadrul unui seminar organizat de Wolters Kluwer România, care sunt tendințele practicii judecătorești în

Read more

Interpretarea Convenției de la Viena asupra contractelor de vânzare internațională de mărfuri de către Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României

Peste 40 de hotărâri arbitrale recente sunt analizate de prof. univ. dr. Daniel-Mihail Șandru[1] în Revista Română de Drept al

Read more