Obligatii la inregistrarea contractelor cu nerezidentii

Wkro/ October 16, 2012/ Articolul saptamanii, Stiri

Contracte cu nerezidentiiIn Monitorul Oficial nr. 695/10.10.2012 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1400/2012 privind procedura de inregistrare a contractelor/documentelor incheiate intre persoane juridice romane, persoane fizice rezidente, precum si sediile permanente din Romania apartinand persoanelor juridice straine si persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente.

Ordinul ne obliga la declararea contractelor/documentelor incheiate cu prestatori externi. Obligatia de inregistrare nu este noua, ea fiind anterior reglementata prin Ordinul presedintelui ANAF nr. 2310/2007, abrogat la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, adica din 10 octombrie 2012. Ordinul nr. 1400/2012 aduce o largire a sferei persoanelor obligate la inregistrare si a ariei documentelor ce se supun inregistrarii.

Motivul acestor noi reglementari este modificarea art. 8  alin. (71) „Definitia sediului permanent” din Codul fiscal, in ce priveste contribuabilii beneficiari ai unor prestari de servicii de natura activitatilor de lucrari de constructii, montaj, supraveghere, consultanta, asistenta tehnica si orice alte activitati, executate de persoane juridice straine sau fizice nerezidente pe teritoriul Romaniei.

Cine este obligat la inregistrare:

  1. persoanele juridice romane
  2. persoanele fizice
  3. sediile permanente din Romania apartinand persoanelor juridice straine.

Nota: persoanele fizice si sediile permanente au fost introduse prin noua reglementare!

Ce se inregistreaza:

–          contractele/documentele incheiate cu persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente care executa pe teritoriul Romaniei prestari de servicii de natura lucrarilor de constructii, de montaj, activitatilor de supraveghere, activitatilor de consultanta, de asistenta tehnica si a oricaror altor servicii prestate in Romania, care genereaza venituri impozabile.

Nota: in vechea reglementare aceasta obligatie avea ca obiect doar contractele, nu si documentele!

Precizari:

–          atunci cand nu este incheiat contract in forma scrisa, se inregistreaza documentele care justifica prestarile efective de servicii pe teritoriul Romaniei: situatii de lucrari, procese-verbale de receptie, rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, studii de piata sau orice alte documente corespunzatoare.

–          contractele/documentele pentru activitati desfasurate in afara teritoriului Romaniei nu fac obiectul inregistrarii.

Procedura de depunere:

Se completeaza “Declaratia de inregistrare a contractelor/documentelor care justifica prestarile efective de servicii pe teritoriul Romaniei, initiale/aditionale (conexe), incheiate cu persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente”, cod MFP 14.13.01.40/n, prevazuta in anexa nr. 1 la ordin, fara a fi insotita de documente doveditoare ale datelor inscrise in declaratie.

Declaratia se depune la organul fiscal competent adica organele fiscale teritoriale in a caror raza persoanele juridice romane, persoanele fizice rezidente, precum si sediile permanente din Romania apartinand persoanelor juridice straine, beneficiare ale activitatilor prevazute mai sus, isi au domiciliul fiscal, conform legii. Prin exceptie, persoanele juridice romane care au calitatea de contribuabili mari si mijlocii, potrivit reglementarilor legale in vigoare, au obligatia inregistrarii contractelor/documentelor la organul fiscal competent pentru administrare.

Termen de depunere: 30 de zile – Declaratia se depune pentru fiecare contract sau document care justifica prestarile efective de servicii efectuate pe teritoriul Romaniei, in termen de 30 de zile de la data incheierii contractelor sau de la data emiterii oricaror documente prevazute de lege.

Declaratie rectificativa – In situatia in care in datele declarate initial intervin modificari, acestea se declara in termen de 30 de zile de la data producerii acestora, prin depunerea unei declaratii rectificative. Declaratia prevazuta se rectifica bifandu-se cu “X” casuta prevazuta in acest scop.

Sanctiune

Pentru neindeplinirea obligatiei de inregistrare a contractelor/documentelor care justifica prestarile efective de servicii pe teritoriul Romaniei, prevazuta la art. 1, se aplica sanctiunea prevazuta la art. 219 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, adica amenda de la 500 la 1.000 lei, pentru persoanele fizice, si amenda de la 1.000 la 5.000 lei, pentru persoanele juridice.

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.