Portabilitatea transfrontaliera a serviciilor de continut online  

Admin/ April 8, 2016/ Articole, Drept European

Avocat Roxana Andras

Una din primele măsuri pe care CE intenționează să le implementeze în cadrul Strategiei privind Piața Digitală Unică[1] are în vizor modificarea cadrului legislativ aplicabil la nivel european în materia drepturilor de autor.

image-2015-04-1-19803985-70-strategie-pentru-piata-unica-digitala

[1] Pe 6 mai 2015, CE a lansat Strategia privind Piața Digitală Unică ce include 16 inițiative ce urmează să se finalizeze la sfârșitul anului 2016 și își propune să asigure un acces mai bun pentru consumatori și companii la bunuri și servicii care se vând online pe teritoriul Europei și să doboare barierele din comerțul online între Statele Membre.

În acest sens, la data de 9 decembrie 2015, CE a publicat o propunere de Regulament privind asigurarea portabilității transfrontaliere a serviciilor de conținut online în cadrul pieței interne unice (Regulamentul). În cazul în care Regulamentul este adoptat de Parlamentul Europei și Consiliu, se va aplica în mod automat în Statele Membre și va crea obligații în sarcina furnizorilor de servicii de conținut online (filme, jocuri, difuzarea de evenimente sportive, e-books, muzică), nefiind necesară transpunerea sa în legislația românească printr-un act normativ intern. Regulamentul devine aplicabil în România în termen de 6 luni de la data la care va fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Implementarea Regulamentului își propune să asigure consumatorii (persoane fizice) care cumpără sau se abonează pentru a avea acces online la conținut cum ar fi filme, diferite evenimente sportive, muzică, e-books și jocuri, că pot accesa conținutul respectiv în orice stat membru UE în cazul în care se află temporar în afara țării de pe teritoriul căruia a contractat astfel de servicii.

Regulamentul vizează toate serviciile de conținut online care presupun că furnizorul verifică Statul Membru în care abonatul își are rezidența, indiferent de mijloacele tehnice folosite pentru furnizare. În cazul serviciilor care oferă acces gratuit la conținut online și în cazul cărora furnizorul de serviciu nu verifică identitatea Statului Membru de rezidență, Regulamentul nu este aplicabil, ceea ce înseamnă că furnizorii unor astfel de servicii nu au niciuna din obligațiile prevăzute de viitorul Regulament.

În mod concret, Regulamentul, în forma propusă de CE, obligă furnizorii de servicii de conținut online să asigure portabilitatea transfrontalieră a acestor servicii și prevede că orice clauză din contractele încheiate de furnizorii de servicii de conținut cu deținătorii drepturilor de autor asupra conținutului și care limitează acest drept este nulă și inaplicabilă[2].

2 Clauzele privind protecția teritorialității  care sunt introduse în mod uzual în contractele privind cesiunea drepturilor de autor și care prevăd că achizitorul conținutului poate folosi și poate permite folosirea de către terți a conținutului exclusiv într-un anumit teritoriu identificat în contract.

Regulamentul se aplică și contractelor încheiate înainte de intrarea sa în vigoare.

Pentru a reuși să faciliteze implementarea acestor obligații și să excludă incidența mai multor sisteme legislative și eventuale discordante între acestea, propunerea de Regulament precizează că serviciul de conținut online, chiar și când este accesat în afara Statului Membru de rezidență, se consideră a fi furnizat și accesat exclusiv în Statul Membru de rezidență al clientului și că protecția drepturilor de autor asupra operelor accesate online este reglementată de legislația Statului Membru de rezidență[3].

3 Statul Membru în care clientul care accesează conținutul online își are rezidența.

Regulamentul, în forma propusă de CE, nu impune în sarcina furnizorilor de servicii de conținut online să asigure același nivel de calitate a serviciului atunci când acesta este accesat într-un alt Stat Membru decât cel de origine, însă obligă furnizorii să informeze clienții cu privire la calitatea acestor servicii disponibilă atunci când sunt accesate în alt Stat Membru.

UE copyright

Comisia Europeană își propune să monitorizeze implementarea Regulamentului în două etape. Prima etapă de monitorizare va începe după adoptarea Regulamentului de către Parlamentul Europei și Consiliu și durează până la expirarea celor 6 luni când va deveni aplicabil automat în Statele Membre. În această primă etapă CE va organiza întâlniri cu reprezentanții Statelor Membre (inclusiv România) și principalii „actori” obligați să respecte Regulamentul în vederea oferirii de ajutor pentru implementare. A doua etapă se contorizează de la data la care Regulamentul devine de directă aplicare în Statele Membre și își propune să verifice în ce măsura efectele urmărite prin adoptarea Regulamentului se produc efectiv în fiecare Stat Membru și care este impactul asupra consumatorilor și întreprinderilor mici și mijlocii.

Share this Post