Schimare majoră în sistemul achiziţiilor publice: Obligativitatea constituirii cauțiunii la depunerea contestației

Admin/ October 15, 2018/ Articole, Reviste

Importantele modificări legislative din domeniul achiziţiilor publice din ultima perioadă sunt analizate pe larg de avocatul Raluca Mihai, Partener Voicu & Filipescu SCA, în Revista Română de Drept al Afacerilor. Dacă modificările de la sfârșitul anului 2017 au avut menirea să perfecționeze și flexibilizeze sistemul achizițiilor publice, apoi să reformeze funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, cele de la jumătatea anului 2018 au revoluționat sistemul achizițiilor publice. Aceasta deoarece a fost introdusă cauțiunea la formularea contestațiilor și s-a eliminat procedura notificării prealabile.

RECOMANDARE. Astfel, realizatoarea rubricii Monitorul Achiziţiilor Publice din Revista Română de Drept al Afacerilor arată că în ceea ce privește contestațiile depuse la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC) după data de 04 iunie 2018, când a intrat în vigoare O.U.G. nr. 45/2018, Consiliul a decis prin Hotărâre de Plen că e obligatorie constituirea cauțiunii și depunerea dovezii în acest sens de către contestator odată cu contestația sau în baza adresei CNSC, în maximum 3 zile de la solicitare, deși contestațiile privesc proceduri începute și desfășurate pe legea veche, înainte de modificările recente. Cu toate acestea, avocatul Voicu & Filipescu recomandă respectarea dispozițiilor art. 611 din Legea nr. 101/2016, în sensul constituirii cauțiunii în prealabil depunerii contestației/acțiunii pe cale judiciară. De asemenea, avocatul Raluca Mihai atrage atenţia, în analiza sa din revista editată de Wolters Kluwer România, că pentru cauțiunile virate prin ordin de plată în contul de cauțiuni judiciare al CEC se va solicita recipisa în original și se depune la dosarul CNSC sau instanței, după caz.

Citeşte în Sintact.ro analiza completă din Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 1/2018.
Edițiile complete ale
Revistelor Române de Drept pot fi citite în format electornic, direct în programul de documentare juridică Sintact.ro.
Poți solicita un demo gratuit dacă faci click pe imaginea de mai jos!

Share this Post