Monitorul Oficial nr. 163/9.3.2015

Admin/ March 9, 2015/ Monitorul Oficial

Banca Nationala a Romaniei
2. Regulament pentru completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 17/2012 privind unele conditii de creditare

Primul-Ministru
90. Decizie privind numirea domnului Constantin-Florin Mituletu-Buica in functia de vicepresedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Electorale Permanente

Primul-Ministru
89. Decizie privind numirea doamnei Roxana Minzatu in functia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

Guvernul
135. Hotarire pentru modificarea alin. (1) al art. 10 din Regulamentul de organizare si functionare a Administratiei Fondului pentru Mediu, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1/2006

Guvernul
134. Hotarire privind aprobarea acordarii ajutorului de stat pentru facilitarea inchiderii minelor de carbune necompetitive din cadrul Societatii Nationale de Inchideri Mine Valea Jiului – S.A. Petrosani, pentru anul 2015

Guvernul
133. Hotarire pentru aprobarea cuantumului ajutoarelor nationale tranzitorii in sectorul zootehnic, pentru speciile ovine/caprine

Guvernul
132. Hotarire pentru aprobarea cuantumului ajutoarelor nationale tranzitorii in sectorul zootehnic, pentru specia bovine

Guvernul
131. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Nationale ”Aeroporturi Bucuresti” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Curtea Constitutionala
764. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 teza intai prin raportare la cele ale art. 16, art. 17 alin. (1) lit. a), art. 21 alin. (6) si (8) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania

Curtea Constitutionala
726. Decizie [R/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (6), art. 8 alin. (1), art. 24 alin. (4), art. 30 alin. (1) lit. j), art. 39, art. 41, art. 49 alin. (1), art. 50 alin. (2) si art. 51 din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, precum si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.588/2007, in ansamblul lor si, in special, a prevederilor art. 44 din acestea

Share this Post