Monitorul Oficial nr. 193/23.3.2015

Admin/ March 23, 2015/ Monitorul Oficial

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
16. Ordin pentru aprobarea Procedurii-cadru privind obligatia furnizorilor de energie electrica si gaze naturale de solutionare a plangerilor clientilor finali

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
282. Ordin pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si locuintei, al ministrului finantelor publice si al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 163/540/23/2009

Ministerul Finantelor Publice
259. Ordin pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si locuintei, al ministrului finantelor publice si al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 163/540/23/2009

Guvernul
189. Hotarire pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 786/2014 privind aprobarea Listei instalatiilor si obiectivelor speciale de interes national, finantate din fondurile Ministerului Educatiei Nationale

Curtea Constitutionala
18. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 205 alin. (2) lit. d) prin raportare la prevederile art. 194 lit. e) tezele intai si a doua din Codul de procedura civila, precum si a dispozitiilor art. 254 alin. (1) teza intai din acelasi act normativ

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
200. Ordin privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Societatii de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitatii de Munca ”T.B.R.C.M.” – S.A.

Ministerul Finantelor Publice
282. Ordin privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Societatii de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitatii de Munca ”T.B.R.C.M.” – S.A.

Camera Auditorilor Financiari din Romania
64. Hotarire pentru modificarea Normelor privind atribuirea calitatii de membru, inscrierea, evidenta, retragerea si suspendarea persoanelor fizice si autorizarea, inscrierea, evidenta, retragerea si suspendarea persoanelor juridice in si din Registrul public al auditorilor financiari, aprobate prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 16/2012

Camera Auditorilor Financiari din Romania
62. Hotarire privind aprobarea auditorilor financiari care au fost autorizati in alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European ori Confederatiei Elvetiene

Autoritatea de Supraveghere Financiara
440. Decizie privind sanctionarea Societatii GROUP INSURANCE BROKER – S.R.L. cu retragerea autorizatiei de functionare

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
. Procedura CADRU privind obligatia furnizorilor de energie electrica si gaze naturale de solutionare a plangerilor clientilor finali

Share this Post