Monitorul Oficial nr. 368/27.5.2015

Admin/ May 27, 2015/ Monitorul Oficial

Monitorul Oficial
. Rectificare la Hotararea Guvernului nr. 137/2015 privind actualizarea valorii de inventar a unor terenuri din domeniul public al statului, trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia a unor suprafete de teren aflate in administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor si scaderea acestora din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a retrocedarii, in conditiile legii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 171 din 12 martie 2015

Ministerul Fondurilor Europene
1971. Ordin privind aprobarea Ghidului solicitantului – Conditii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 190 ”Educatia sanselor tale pentru un viitor profesional mai bun”, axa prioritara 1 ”Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”, domeniul major de interventie 1.1 ”Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate”

Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri
746. Ordin privind incetarea procedurii de administrare speciala si de supraveghere financiara la Societatea Comerciala ”Complexul Energetic Hunedoara” – S.A.

Share this Post