Monitorul Oficial nr. 386/26.5.2014

Admin/ May 26, 2014/ Monitorul Oficial

Monitorul Oficial
. Rectificare la anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 38/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici si a Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici si acreditarea societatilor prestatoare de servicii energetice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 400 bis din 3 iulie 2013

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
329. Ordin privind testarea cardului national de asigurari sociale de sanatate pentru beneficiarii de servicii medicale de dializa

Autoritatea de Supraveghere Financiara
173. Decizie privind sanctionarea cu amenda si retragerea aprobarii domnului Lupu Dumitru, director executiv al Societatii ONEST ASIG BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

Autoritatea de Supraveghere Financiara
166. Decizie privind sanctionarea cu amenda si retragerea aprobarii domnului Viorel Calin, administrator executiv al Societatii CAVI – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor
52. Decizie privind aprobarea formatelor repertoriilor de opere, interpretari si executii artistice, fonograme si videograme

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
. Metodologie de stabilire a venitului reglementat, a venitului total si a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
32. Ordin privind aprobarea Metodologiei de stabilire a venitului reglementat, a venitului total si a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale

Share this Post