Monitorul Oficial nr. 466/29.6.2015

Admin/ June 29, 2015/ Monitorul Oficial

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
78. Ordin pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a sistemului de promovare a energiei electrice din surse regenerabile de energie prin certificate verzi

Curtea Constitutionala
353. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 346 alin. (7) din Codul de procedura penala

Ministerul Sanatatii
768. Ordin pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management si a listei indicatorilor de performanta a activitatii managerului spitalului public

Curtea Constitutionala
236. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 25 din Legea recunostintei pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 si pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

Curtea Constitutionala
337. Decizie [R/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 58 alin. (4) si art. 167 alin. (3) din Codul de procedura civila, precum si a celor ale art. 48 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

Curtea Constitutionala
338. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1), (2) si (6), art. 2 alin. (1) si (2), art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant, a anexelor nr. 2 si nr. 3b la lege, precum si a acestei legi in ansamblul sau

Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii
512. Decizie privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecventelor radio pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare si reprezentantele organizatiilor internationale acreditate in Romania

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
. Metodologie de monitorizare a sistemului de promovare a energiei electrice din surse regenerabile de energie prin certificate verzi

Share this Post