Monitorul Oficial nr. 501/8.7.2015

Admin/ July 8, 2015/ Monitorul Oficial

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
269. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 20/208/2015 privind punerea in aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol

Inalta Curte de Casatie si Justitie
11. Decizie [A] privind interpretarea dispozitiilor art. 3 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu dispozitiile art. 63 alin. (5) lit. e) si art. 115 alin. (2) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 19 alin. (1) lit. a) si lit. e) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul si institutia prefectului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 123 alin. (5) din Constitutie, prefectului ii este recunoscut dreptul de a ataca in fata instantei de contencios administrativ actele administrative emise de autoritatile administratiei publice locale, in intelesul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
1565. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 20/208/2015 privind punerea in aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
164. Ordin privind aprobarea reglementarii tehnice ”Procedura pentru inspectia tehnica a echipamentelor tehnologice pentru executarea, profilarea si finisarea lucrarilor de pamant specifice la drumuri, aeroporturi si fundatii speciale”, indicativ PCC 024-2015

Curtea Constitutionala
369. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant

Curtea Constitutionala
362. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 lit. v) din Legea dialogului social nr. 62/2011

Share this Post